Parempi työelämä!

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen koordinaatiohanke

Postilla välitetään pakettien lisäksi myös työntekijöistä
 

Postilla on pitkä historia sekä yrityksenä että monimuotoisena työyhteisönä. Se on perustettu vuonna 1638 ja tänään Postilla on töissä osaajia noin 80 eri kansalaisuudesta. Myös ikähaitari on laaja Postin työllistäessä jopa 4200 kausiapulaista ja kesätyöntekijää vuosittain.

Alkuvuodesta 2023 Posti julkaisi Välitämme -markkinointivideon, joka herätti paljon mielenkiintoa ja keskustelua valtakunnallisesti. Sittemmin Posti pokkaili pitkin syksyä erilaisia palkintoja mm. T-Median Maine&Luottamus -tutkimuksessa Posti sai tunnustusta suurimmasta mainenoususta.

Korvanappiini oli tullut tieto, että Välitämme-kampanja on kuitenkin enemmän kuin pelkästään markkinointikonsepti. Kyseessä on organisaation läpileikkaava lupaus, jolla vaikutetaan yli kahdenkymmenentuhannen postilaisen työhyvinvointiin tulevina vuosina.

Halusin ehdottomasti kuulla lisää mistä Välitämme-lupauksessa on kyse ja istuimme joulun alla alas Postin yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Anna Stormin, vastuullisuuspäällikkö Terhi Uusitalon ja VP Talent & People Development johtajan Samuli Kivikkon kanssa.

 

Posti vastuullistyön suunnannäyttäjänä

Postissa vastuullisuudella on pitkät perinteet. Postin ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma laadittiin jo vuonna 1978 ja monimuotoisuusvaliokunnat perustettiin 1980-luvulla. Posti oli ensimmäisiä suomalaisia yrityksiä, jotka työllistivät naisia kodin ulkopuolelle 1800-luvulla.

Postin vastuullisuusohjelmassa on pähkinänkuoressa kyse siitä, että minimoidaan haitat ympäristölle ja huolehditaan siitä, että ihmisillä on hyvä olla.

Posti onkin monen maahanmuuttaneen portti ei vain suomalaiseen työelämään vaan laajemmin suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin. Postilla onkin tavoitteena tarjota urapolkuja maahanmuuttaneille ja integroida heidät ensimmäisiin asiantuntijatehtäviin Suomessa. Kielimuuri voi aiheuttaa väärinymmärryksiä ja Postilla halutaan ymmärtää ja välittää. Kiinnitetään huomiota ymmärrettävyyteen, millä kielillä tietoa tarjotaan työntekijöille. Esimerkiksi niinkin arkisella asialla, että intranetissä ruokalistat löytyvät myös englanniksi, on iso merkitys monelle postilaiselle.
 

Postilla halutaan kantaa vastuuta myös nuorten integroitumisesta työelämään. Suomessa on totuttu ajattelemaan, että työelämän pelisäännöt ovat selviä, mutta näin ei kuitenkaan Postin kokemuksen mukaan ole. Posti haluaakin tarjota nuorille ymmärrystä työelämän pelisäännöistä, oikeuksista ja vastuista. Lisäksi nuorten kasvaneet mielenterveysongelmat ovat herättäneet pohtimaan mitä toimenpiteitä Postilla voidaan erityisesti tehdä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Työntekijöistään välittävä Posti

Välitämme -kampanja on näkynyt kuluttajille mainonnan kautta asiakaslupauksena. Välitämme-lupaus ei koske Postilla kuitenkaan vain sen ydinliiketoimintaa eli jakelua ja logistiikkaa.

Välitämme-strategia Postilla nähdään yhteisenä lupauksena ja toimintatapana, jonka avulla postista rakennetaan joka päivä vähän parempaa. Ajatusmalli on siis; välitetään tietoa ja tavaroita, välitetään henkilöstöstä, välitetään asiakkaista, välitetään maapallosta.  Välittäminen valikoituikin teemaksi, koska se resonoi jokaisella tasolla. Tavoitteena oli luoda riittävän yksinkertainen lupaus, jotta voidaan keskittyä olennaiseen ja olla vaikuttavampia.

Välittämisen teema näkyy vahvasti myös Postin henkilöstöstrategissa. Postilla välittäminen tarkoittaa sitä, että välitämme toisistamme. Konkreettisesti tämä tarkoittaa:

  • Etäisyyden lyhentäminen työyhteisössä esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä.
  • Tarkoitus, arvot ja johtamisperiaatteet ovat selkeitä ja läpinäkyviä.
  • Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan kahdesti vuodessa ja HR prosesseja tukevat digitaaliset ratkaisut.
  • Työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin panostetaan. Tulevaisuudessa keskitytään enemmän myös mielen hyvinvointiin.

 

”Hard times, soft values” - Postilla johtajia koulutetaan välittävään johtamiseen

Välitämme-lupauksen pohjalta on rakennettu Postille kokonaan uusi johtamisjärjestelmä, johon perehdytetään vuosien 2023–2024 aikana kaikki 892 esihenkilöä. Koulutus koostuu itsearvioinnista, lähi- ja virtuaalitapaamisista, kolmikkosparrauksesta ja kollegoiden työhön tutustumisesta. Koulutus on esihenkilöille pakollinen ja sitä kuvaillaan ikään kuin ”esihenkilötyön ajokorttina”, jolla oppii johtamisen perusteet ja periaatteet.  Se tuo arvot ja johtamisen periaatteet eläväksi arkipäivän työhön. Aivan kuten ajamista, johtamista harjoitellaan kuitenkin käytännön työtä tekemällä.

Esihenkilöitä kuultiin koulutusohjelman sisällön rakentamisessa laajasti virtuaalisen alustan avulla. Esihenkilöiltä kysyttiin: ”Mikä synnyttää kokemuksen välittävästä johtajuudesta?”. 228 esihenkilöä jätti vastauksia kysymyksiin. Vastauksissa nousivat erityisesti:

  • aito läsnäolo
  • kuunteleminen
  • luottamus
  • avoimuus

Kun heiltä kysyttiin: ”Millaista johtamista tarvitaan?”. Nousi vastauksissa erityisesti: helposti lähestyttävissä, luotettavuus, asetetaan selkeät tavoitteet ja prioriteetit. Etäisyys johdon ja työntekijöiden välille haluttiin pienemmäksi: kuunteleminen, asioiden korjaaminen, läpinäkyvyys ja viestintä ovat ratkaisevassa asemassa.

Näiden pohjalta rakentui Postin Välittävän johtamisen periaatteet:

Me postilaiset

Välitämme: Välitämme ihmisistä, asiakkaista ja maapallosta. Osallistamme ja arvostamme jokaisen henkilön panosta. Autamme toisiamme menestymään ja kasvamaan. Olemme nöyriä, mutta itsevarmoja. Olemme avoimia ja empaattisia, kuuntelemme ja annamme palautetta. Turvallisuus ja hyvinvointi ovat sydämessämme.

Toimitamme: Visiomme ja tavoitteemme ovat kunnianhimoisia ja saavutamme tuloksia tinkimättömästi priorisoimalla. Hyödynnämme päätöksenteossa faktoja ja dataa samalla edistäen erinomaista toiminnan tehokkuutta ja otamme vastuuta. Rohkenemme olla kurinalaisia ja ajattelemme ”Posti-hattu päässä”.

Kehitymme: Ajattelemme isossa kuvassa ja muokkaamme toimialaa hyödyntämällä uusinta digiä, dataa ja teknologiaa, jotka edistävät innovointia. Meillä on rohkeutta kokeilla, epäonnistua ja oppia. Rikomme siiloja, rakennamme luottamusta ja muutamme kulttuuriamme.

Kuva Samuli Kivikosta
Samuli Kivikko (kuvassa) on ollut mukana rakentamassa
Välittävän johtamisen esihenkilökoulutusta.
Kuva: Posti Group Oyj 

Jokaisen oikeus tulla välitetyksi

Postin johtamisperiaatteet ja Välittävä johtaja -koulutusohjelma kiteytetään lauseeseen: ”Jokaisella postilaisella on oikeus hyvään ja välittävään esihenkilötyöhön.”.

Välittävän johtamisen periaatteissa on kyse johtamisen laatustandardeista eli tasalaatuista johtamisesta. Jokaisen postilaisten arjessa on tunnistettavia johtamisen elementtejä huolimatta siitä, missä työskentelee ja kuka johtaa. Nämä johtamisen elementit konkretisoituvat rekrytoinnissa, perehdytyksessä, tiimipalavereissa, suorituksen johtamisessa ja arjen pieninä tekemisinä. Jokainen hetki on mahdollisuus toteuttaa välittävää johtamista ja löytää myös kehitettävää. Omalla persoonallaan saa Postillakin
tehdä töitä. Kyse on johtamisperiaatteiden kehikosta, jonka kautta johtamista toteutetaan omana itsenään.

”Hard times, soft values” - minulle kerrottiin Postilta.  Enää ei riitä, että kertoo mitä pitää tehdä ja mitä työkseen välittää vaan miten se työarjessa tehdään. On ensiarvoisen tärkeää, että esihenkilö aidosti kuuntelee ja on kiinnostunut, on läsnä ja panostaa työntekijöiden kohtaamiseen. Välitämme on sitä, miten asioita tehdään eli miten johdamme toisiamme ja miten välitämme toisistamme.  Se on esimerkin näyttäminen päivittäisessä työssä – teot puhuvat.

Harjoittelematta se ei ole helppoa. Empaattista johtamista onkin aktiivisesti harjoiteltava. Vaikka aihe Postin kokemuksen mukaan innostaakin esihenkilöitä, niin ihan yksinkertaista se ei kuitenkaan ole. On kriittisen tärkeää, miten asiaa viedään johdonmukaisesti eteenpäin. Postilla on jo alettu pohtia myös Välittävän työyhteisön -koulutusta. Välittävän ilmapiirin rakentaminen ja ylläpitäminen on jokaisen postilaisen vastuulla, vaikka sitä johdetaankin järjestelmällisesti.

 

Vaikuttavuutta on arvioitava aktiivisesti

Välittävän johtamisen toteutumista arvioidaan vuosittain esihenkilöindeksillä, joka saadaan kahdesti vuodessa henkilöstökyselystä. Indeksiä voi hyödyntää oman työn kehittämisessä ja lisäksi sillä voidaan seurata tilannetta koko organisaation tasolla. Postin Välittävän johtamisen periaatteiden takana on yhteensä yhdeksän johtamisen kompetenssia (mm. empatiakyky), joita voidaan hyödyntää mm. rekrytoinnin tukena.
 

Miten postilla sitten varmistetaan, että hyvinvointi toteutuu? Tähän Posti on asettanut kaksi keinoa:

1. Teemme konkreettisia parannuksia – "laitamme asiat kuntoon" ja

2. Rakennamme vastuullista yrityskulttuuria, jotta jokaisella on mahdollisuus olla ylpeä itsestään ja työstään.

Kuva Anna Stormista
Anna Storm (kuvassa) on havainnut mm.
rekrytointiprosesseissa, että Posti houkuttelee
tällä hetkellä laajasti osaajia. 
Kuva: Posti Group Oyj

Tavoitteet ja toimenpiteet näkyvät mm. siinä, että vuoden 2026 loppuun mennessä ylimmässä johdossa vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Parannetaan entisestään postilaisten kokemuksia reilusta ja yhdenvertaisesta kohtelusta vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisätään osaamista koulutuksen avulla. Esihenkilöiden osallistuminen DEI-koulutukseen: tavoite 100 % vuoden 2024 loppuun mennessä. Työntekijöiden osallistuminen DEI-koulutukseen: tavoite 90 % vuoden 2025 loppuun mennessä (DEI on lyhenne sanoista: Diversity, Equity, Inclusion).

Vielä ei tiedetä tarkkaan, miten Välitämme -lupaus on vaikuttanut Postin työnantajamielikuvaan, mutta työnantajamielikuvan systemaattinen mittaaminen aloitetaan lähitulevaisuudessa.

Jostain se toki kertoo, että syksyllä avoinna ollutta asiantuntijatehtävää haki 130 henkilöä. ”Olisin voinut palkata heistä neljäkymmentä”, totesi yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Anna Storm minulle hymyillen.

 

Postilaisten vinkit muille työnantajille

Kysyin lopuksi Anna Stormilta, Terhi Uusitalolta ja Samuli Kivikolta mikä olisi sellainen tärkeä asia, jonka hän kannustaisi muitakin yrityksiä tekemään ja sain timanttisia vastauksia:  

Terhi: 

On tärkeää ensin kuulla työntekijöitä, mikä yhdistää kaikkia ja mikä on nykytila – mitkä ovat kipupisteet, mihin pitää pureutua.

Samuli: 

Välittävä -kulttuuri ja esihenkilötyön kehittäminen. Kaikki esihenkilöt koulutetaan. Tästä olen Postilla ylpeä.

Anna: 

Ei pelätä keskeneräisyyttä ja virheitä. Isoissa organisaatioissa ei olla vielä maalissa. Pitää julkisesti myös sanoittaa keskeneräisyyteen liittyviä asioita. Ainoastaan sitä kautta pystytään kehittämään. 

 

Tutustu lisää Postin Välitämme -lupaukseen.

 

Bloggaajana projektikoordinaattori Tiina Lindström

Päivitetty: 07.02.2024