Hyppää sisältöön

Parempi työelämä!

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen koordinaatiohanke

Oikopolut

Työelämän kehittämiselle jaossa yhteensä lähes 28 M€
 

Valtakunnallisessa Työelämän kehittämisen -kokonaisuudessa tavoitellaan tuloksellista työelämää. Hankkeiden tuloksena organisaatioiden työhyvinvointia ja tuottavuutta on parannettu ja organisaatioiden valmiuksia muutoksiin on lisätty. Lisäksi ammatillinen liikkuvuus on lisääntynyt ja työpaikoille on saatu enemmän kansainvälisiä työntekijöitä. Yrityspalveluiden ja työelämän yhteistyötä on lisätty muutostilanteisiin vastaamiseksi.  

​​​Rahoituskehysarvio on 27,7 milj. euroa. Rahoittavana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lue lisää rahoituskokonaisuudesta tästä

graafinen kuvio, jossa tekstit: 1. haku keväällä -23 Digitaaliset ja älykkäät teknologiset ratkaisut organisaation uudistumisen tukena. Rahoituksen sai 5 hanketta, käynnistyvät keväällä -24 Tuen suuruus oli n. 5 M€. 2. haku vuodenvaihde 23/24 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen yksityisen palvelusektorin työpaikoilla.  Hankkeet käynnistynevät syksyllä -24 Tuen suuruus oli n. 5 M€. Uusia hankkeita rahoitetaan vielä myös vuosina -25 ja -26. Rahoitusta yhteensä 27,7 M€ Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla useita yrityksiä. Tulosten oltava yleisesti hyödynnettävissä. Rahoitusta ei myönnetä organisaation perustoimintaan.

Päivitetty: 21.03.2024