Parempi työelämä!

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen koordinaatiohanke

 

Miksi yrityksen kannattaa osallistua työelämän kehittämishankkeeseen?
 

Tiesitkö, että suomalaisista yrityksistä 93% on alle 10 hengen yrityksiä, joista yksinyrittäjiä on jopa noin 72%(Tilastokeskus)? Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä arjen todellisuus on usein se, että resursseja on perustoiminnan laadukkaaseen pyörittämiseen, mutta laajemmalle kehittämistyölle ei jää aikaa. ESR+ kehittämishanke ei tästä syystä aina herätä yrityskentässä innostusta. Hanketyö saatetaan nähdä yrityksen näkökulmasta ylimääräisenä ja irrallisena lisäkuormana, jonka hyödyt jäävät epäselviksi.

Kuvassa supernainen ja teksti: Kerromme mikä on ESR+ hankkeiden supervoima! ESR+ työelämän kehittämisen hankkeet tarjoavat kuitenkin pienille ja keskisuurille yrityksille ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa pienellä panoksella vaikuttavasti. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää pysähtyä teeman äärelle jo hankkeen alkumetreillä ja pohtia, miten hankkeen toimenpiteistä viestitään kohdeyrityksille selkeästi ja innostaen. Kerromme blogitekstissä kolme ESR+ työelämän kehittämishankkeen supervoimaa, joista hanketoteuttajien kannattaa kertoa kohdeyrityksilleen.

 

 

 

Miksi yritysten kannattaa tarttua ESR+ kehittämishankkeiden tarjoamiin mahdollisuuksiin?
 

 1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen kasvattaa liikevaihtoa:

  Työelämän kehittämisen hankkeissa tavoitellaan tuloksellista työelämää ja lisätään henkilöstön hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen parantaa yritysten tuottavuutta, joka näkyy liiketoiminnan kasvuna. ESR+ työelämän kehittämisen hankkeiden kautta toteutettava QLW-mittaus* (*työelämän laadun indeksi) antaa konkreettiset, yrityskohtaiset suuntaviivat sille, miten työhyvinvointia kehittämällä kasvatetaan yrityksen tuottavuutta. Mittaus näyttää tulokset euromääräisesti ja tekee kehittämistyön näkyväksi koko organisaatiolle. Esimerkiksi jos pienessä kymmenen hengen kaupan alan yrityksessä panostetaan työhyvinvoinnin kehittämiseen ja saadaan vuodessa nostettua QWL-indeksi 60 prosentista 63,9 prosenttiin niin yritys voi tehdä vuositasolla jopa 18 303 euroa säästöä.
   
 2. Verkostoituminen, kilpailukyky ja positiivinen näkyvyys:

  ESR+ -hankkeissa mukana oleminen avaa ovet verkostoitumiselle ja yhteistyölle muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa. Hankkeessa mukana oleminen voi vahvistaa yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Yritys saa hanketyöstä ensimmäisten joukossa uutta tietoa tuottavuuden kehittämiseksi ja voi toimia suunnannäyttäjän roolissa omalla toimialallaan. Hanketyöstä voi hyödyntää myös työnantajabrändin kehittämisessä, jolla luodaan veto- ja pitovoimaa kiristyvillä osaajamarkkinoilla. ESR + -hankkeiden tulokset jaetaan usein laajasti eri viestintäkanavissa. Mukana olevat yritykset saavat hankkeen kautta näkyvyyttä ja voivat hyödyntää hanketyötä myös omassa viestinnässään. ESR+ -hanke antaa laatuleiman yrityksen kehittämistyölle ja auttaa sanoittamaan miten ja mitä on konkreettisesti saavutettu. Kehittämistyö voidaan sitoa myös osaksi yrityksen vastuullisuustyötä
   
 3. Suuri hyöty pienellä panostuksella:

  Monissa ESR+ kehittämishankkeissa kehittämistyöhön mukaan lähtevien yritysten panostus hankkeeseen on kehittämistyöhön käytettävä aika sekä mahdollinen pieni omavastuuosuus. Suurin osa, joissakin tapauksissa jopa 100% kehittämistyön kuluista, katetaan EU-rahoituksella. Suuren panoksen yrityksissä tapahtuvalle kehittämistyölle tuovatkin hankkeen huippuosaajat. Esimerkiksi yksinyrittäjille etu voi tuntua hyvin konkreettiselta, kun omaa osaamistaan pääsee kehittämään ammattilaisen tukemana. Aikaisemmin haastavalta tuntunut asia voidaan ottaa haltuun yhdessä, yrityksen tarpeet huomioden. ESR+ kehittämishanke on tilaisuus saada valtava määrä hyötyä hyvin pienellä panostuksella.

Yritysten kannattaa siis aktiivisesti osallistua ESR+ työelämän kehittämisen hankkeisiin. Hankkeiden avulla yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tasoon voidaan tehdä merkittäviä parannuksia, joka vaikuttaa suoraan liiketoimintaan. Samalla yritykset luovat verkostoja alan huippuosaajien kanssa ja ottavat omalla toimialallaan edelläkävijän roolin.
 

Lisävinkkejä hanketoteuttajille kohderyhmäviestintään
 

Muista myös nämä asiat, kun otat yhteyttä kohdeyrityksiin ensimmäistä kertaa:

 • Pidä viesti yksinkertaisena ja tiiviinä: tuo heti alussa esille yrityksen saama konkreettinen hyöty. 
 • Käytä kieltä jota yrityskentällä ymmärretään. Virkamies-slangin ja hankejargonin käyttöä kannattaa välttää. 
 • Kerro viestissä mitä hankkeessa mukana oleminen vaatii yritykseltä. Jos mahdollista, kerro arvio kuinka paljon työaikaa hanketyö vaatii ja kenen työaikaa edellytetään (esim. johto, HR, suorittava taso). Kerro myös mahdollisuuksien mukaan toimenpiteiden toteuttamisaikataulusta. Mikäli hankkeessa mukana oleminen vaatii yritykseltä rahallista omavastuuosuutta, kerro se myös jo kontaktointivaiheessa. 
 • Jos organisaatiosi on jo aikaisemmin tehnyt ESR+ hankkeissa yritysyhteistyötä, tiedustele voisiko joku yrityksistä toimia referenssinä ja jakaa muutamalla lauseella minkälainen kokemus hankeyhteistyö oli. Aito esimerkki tuo merkittävää painoarvoa viestiisi.  


Ei muuta kuin hankesankarin viitta harteille ja kohti vaikuttavaa yritysyhteistyötä! Duunataan yhdessä parempi arki.

Bloggaajana projektikoordinaattori Tiina Lindström. Vinkkejä sisältöön antoivat Pohjoiskarjalan ja Lapin Kauppakamarit ja Strategista kasvua muutoksessa - ESR+ -hanke.

Päivitetty: 15.03.2024