Parempi työelämä!

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen koordinaatiohanke

Digitaliset ja älykkäät teknologiset ratkaisut lisäävät työhyvinvointia ja tuottavuutta Suomessa!

Valtakunnalliset työelämän kehittämisen ESR+ -hankkeet

 

Rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetaan valtakunnallisia työelämän kehittämisen hankkeita vuosien 2025–2027 aikana.  Valtakunnallisen Työelämän kehittämisen kokonaisuudessa tavoitellaan tuloksellista työelämää. Parempi työelämä! -koordinaatiohanke tukee valtakunnallisia työelämän kehittämishankkeita koko hankkeiden elinkaaren ajan. 

Alkuvuodesta 2024 aloittavissa hankkeissa kattoteemana on "Digitaaliset ja älykkäät teknologiset ratkaisut organisaation uudistumisen tukena". Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on tukea mikro- ja pk-yrityksiä, yksinyrittäjiä ja järjestöjä liiketoiminnan, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä digitaalisten ja älykkäiden teknologisten ratkaisujen kautta. Tavoitteena on lisätä avoimuutta uudistumiselle, digitaalisten työkalujen hyödyntämiselle ja niiden vaatimien työtapojen muuttamiselle kestävällä tavalla. Hankkeiden keskiössä on yritysten mahdollisuus uudistumiseen digitaalisten ja älykkäiden teknologisten ratkaisujen tukemana henkilöstö huomioiden. Toimenpiteinä hankkeissa kehitetään toimintatapoja, digitaalisia ratkaisuja sekä tuotanto- ja palveluprosesseja ja tarjotaan lisä- ja uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia.

Hankkeet parantavat samanaikaisesti tuottavuutta ja tuloksellista työn tekemistä sekä työhyvinvointia. Tavoitteena on myös edistää mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden oppimismyönteisyyttä ja osaamista sekä niiden henkilöstön uudelleenkouluttautumista. 

Esittelemme verkkosivuillamme rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavat valtakunnalliset kehittämishankkeet. Tutustu hankkeisiin, innostu ja ilmoittaudu mukaan tai vinkkaa eteenpäin kaverille!

 

Hankkeet

Digio

DigiPaikka

Digiyritysneuvonta

LogDigiS

 

 

Lisätietoja työelämän kehittämisen teemasta, kehittämishankkeista ja rahoituksesta löytyy täältä . 

graafinen kuvio, jossa tekstit: 1. haku keväällä -23 Digitaaliset ja älykkäät teknologiset ratkaisut organisaation uudistumisen tukena. Rahoituksen sai 5 hanketta, käynnistyvät keväällä -24 Tuen suuruus oli n. 5 M€. 2. haku vuodenvaihde 23/24 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen yksityisen palvelusektorin työpaikoilla.  Hankkeet käynnistynevät syksyllä -24 Tuen suuruus oli n. 5 M€. Uusia hankkeita rahoitetaan vielä myös vuosina -25 ja -26. Rahoitusta yhteensä 27,7 M€ Hankkeiden kohderyhmänä tulee olla useita yrityksiä. Tulosten oltava yleisesti hyödynnettävissä. Rahoitusta ei myönnetä organisaation perustoimintaan.

Päivitetty: 25.03.2024