Valtionavustukset

Kunnille valtionavustusta joukkoliikenteeseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaan.  Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta joukkoliikenteen matkapalvelukeskuksen ja matkakeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle alueen kunnalle alueen liikkumistarpeita palvelevan joukkoliikenteen suunnitteluun tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelu- ja kokeilukustannuksista.

 

 
 

TIETOA ALUEELTA

Valtionavustukset - Pirkanmaa

 Liikennevirasto vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY) joukkoliikenteen rahoituskiintiöt vuoden alussa. ELY-keskukset voivat myöntää kiintiöistä valtionavustusta kunnalle ja kuntayhtymälle.

Valtioneuvoston 30.12.2013 antamassa asetuksessa1273/2013 (muutos 1318/2015) joukkoliikenteen valtionavustuksista määritellään joukkoliikennepalveluiden valtion rahoituksen periaatteet.


Kirje joukkoliikenteen valtionavustusten hakemisesta 2018 (pdf,80  kt)
Lomake valtionavustuksen hakemiseen (word, 136 kt)


Seurantalomakkeet:
Seutulippujen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 46 k)
Kaupunkilippujen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 47 kt)
Paikallisliikenneostojen seurantalomake 1.1. - 31.12.(xls, 34 kt)
Palveluliikenteen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 33 kt)


Päivitetty