Navigointivalikko
Valtakunnallisia uutisia

Valtakunnallisia uutisia

UUTISIA

Leiriytyminen ja tulenteko jokaisenoikeudella - ota huomioon ainakin nämä asiat

Leiriytyminen ja tulenteko jokaisenoikeudella - ota huomioon ainakin nämä asiat Kuvaaja Matti Hietala Jokaisenoikeudella saa telttailla siellä missä liikkuminenkin on sallittua. Taajamissa maankäyttö rajoittaa huomattavasti tätä oikeutta, koska telttailusta ei saa aiheutua ”vähäistä suurempaa...

Valtakunnallisia ympäristökasvatuksen avustuksia erityisesti vesiimme liittyviin hankkeisiin

Valtakunnallisia ympäristökasvatuksen avustuksia erityisesti vesiimme liittyviin hankkeisiin Miten joki ja sen valuma-alue liittyvät toisiinsa? Miten paljon lähijärvessämme on mikromuoveja ja mistä ne tulevat? Millaista elämää vedessä on? Miten saadaan ihmiset entistä innokkaammin mukaan...

Hyljekorvausten haku aukeaa ja uudet investointitukitasot tulevat voimaan

Hyljekorvausten haku aukeaa ja uudet investointitukitasot tulevat voimaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta kaupallisille kalastajille maksettavien hyljekorvausten hakumenettely aukeaa kesäkuussa, ja haettaviksi tulevat vuosien 2022 ja 2023 korvaukset. Lisäksi EMKVR:n...
Lisää uutisia
Valtakunnallisia uutisia
null Missä päin oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon? Entä missä puolestaan parannettiin eniten?

Missä päin oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon? Entä missä puolestaan parannettiin eniten?

Väylävirasto selvitti jälleen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla, missä päin Suomea olivat tyytyväisimmät tienkäyttäjät viime talven aikana sekä missä tienkäyttäjien tyytyväisyys parantui eniten. Tutkimus antaa arvokasta tietoa niin urakoitsijoille kuin myös Väylävirastolle, mahdollistaen toiminnan kehittämisen. Laajempi tutkimusraportti talven tutkimuksen tuloksista julkaistaan vielä myöhemmin toukokuussa.

Väylävirasto asettaa maanteiden talvihoidolle tietyn palvelutason, jonka toteutumisesta vastaa ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueet teiden kunnossapidon tilaajina. Maanteiden hoitourakat kilpailutetaan alueellisesta tienpidosta vastaavien ELY-liikennevastuualueiden toimesta laatuvaatimuksilla. Urakoita on 79 ja niistä vastaa palveluntuottajat yleensä noin viisivuotisen sopimuskauden ajan.  

Väylävirasto selvittää vuosittain tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen perusteella tienkäyttäjien palvelussa parhaiten onnistuneet ja asiakastyytyväisyydessä eniten parantaneet maanteiden hoitourakat talven aikana. Tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja urakoiden kannustimissa.

Urakoitsijoilla mahdollisuus vaikuttaa tienkäyttäjien tyytyväisyyteen  

Urakoitsijat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa monin eri tavoin asiakkaiden tyytyväisyyteen Esimerkiksi työkoneiden- ja laitteiden valinnalla, henkilöstöllä ja työskentelytavoilla urakoitsijoilla on mahdollisuus vaikuttaa työssään onnistumiseen. Lisäksi ennakoimalla sääolosuhteita, ajoittamalla työt oikea-aikaisesti ja hyödyntämällä aluetuntemusta voivat urakoitsijat optimoida työssään onnistuminen.  

Maanteiden talvihoito kattaa monenlaisia tehtäviä, kuten lumenpoiston, liukkauden torjunnan ja polanteiden tasaamisen. Kaikki hoitourakat eivät kuitenkaan ole samanlaisia, vaan niissä on eroja liittyen esimerkiksi liikennemäärään ja ympäristöön. Hoitourakat jaetaankin kolmeen eri kategoriaan: erittäin vaativiin urakoihin, vaativiin urakoihin ja perusurakoihin.  

Tienkäyttäjät olivat tällä kertaa tyytyväisimpiä talvihoitoon seuraavien urakoiden alueilla:  

Erittäin vaativissa hoitourakoissa tyytyväisimpiä oltiin Oulussa (Destia). Vaativissa urakoissa sen sijaan tyytyväisimpiä oltiin Mäntsälässä (Työyhteenliittymä Yli-Hyrylä MHU) ja Kuopiossa (Savon Kuljetus Oy). Perusurakoissa tyytyväisimpiä oltiin Iissä (Destia), toisiksi tyytyväisimpiä Ivalossa (Destia) ja kolmanneksi tyytyväisimpiä Vetelissä (YIT).  

Tienkäyttäjien tyytyväisyys oli parantunut eniten seuraavissa urakoissa: 

Erittäin vaativissa urakoissa tienkäyttäjien tyytyväisyys oli parantunut eniten Oulussa (Destia), vaativissa puolestaan Kemissä (Terranor Oy) ja Mäntsälässä (Työyhteenliittymä Yli-Hyrylä MHU). Perusurakoissa eniten tyytyväisyys oli parantunut Iissä (Destia), toisiksi eniten Pellossa (YIT) ja kolmanneksi eniten Pudasjärvellä (YIT).  

Maanteiden hoidon urakkamallin painopisteet  

Maanteiden hoidon urakkamallissa on pyritty kustannustehokkuuden lisäksi korostamaan tienkäyttäjien saamaa palvelutasoa, tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyötä sekä tuomaan joustoa vaihtelevien vuosien hoidon tarpeisiin siten, että myös pitkinä ja runsaslumisina talvina pystytään takaamaan tienkäyttäjille turvallinen liikkuminen päivittäin. 

Lue lisää

Missä päin oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon? Entä missä puolestaan parannettiin eniten? Väyläviraston tiedote,15.5.2024 (vayla.fi)

Lisää uutisia

Alueellista tietoa


Päivitetty: 15.05.2024