Navigointivalikko
Valtakunnallisia uutisia

Valtakunnallisia uutisia

UUTISIA

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta ilmoitetaan jatkossa sähköisesti

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta ilmoitetaan jatkossa sähköisesti Ilmoitus pilaantuneen alueen puhdistamisesta tehdään jatkossa ensisijaisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Palvelu on käytössä koko Suomessa, pois lukien Helsingin ja Turun kaupungit, missä ilmoitukset...

Korvauksia rauhoitettujen lintujen aiheuttamista satovahingoista haettava vuoden loppuun mennessä

Korvauksia rauhoitettujen lintujen aiheuttamista satovahingoista haettava vuoden loppuun mennessä Viljelyksiin kohdistuneita vahinkoja odotetaan tänä vuonna olevan vähemmän, kuin aiempina vuosina. Korvauksia rauhoitettujen lintujen aiheuttamista vahingoista voi hakea vuoden loppuun mennessä ja...

Pk-yritysbarometri: Sote-alan pk-yrityksillä positiiviset suhdanneodotukset

Pk-yritysbarometri: Sote-alan pk-yrityksillä positiiviset suhdanneodotukset Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yritysten suhdanneodotukset ovat samalla tasolla kuin pk-yrityksissä keskimäärin, käy ilmi pienten ja keskisuurten yritysten tilannekuvaa kartoittavasta Pk-yritysbarometrista...
Lisää uutisia
Valtakunnallisia uutisia
null Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2020–2022

Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2020–2022

Valtioneuvosto antoi 30.12. asetuksen alueellisesta kuljetustuesta vuosille 2020–2022. Kuljetustuen sisältö pysyy pääosin ennallaan aikaisempaan, vuosille 2018 ja 2019, annettuun kuljetustukiasetukseen verrattuna.  Kuljetustuen tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla toimivien yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla.

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa tapahtuvista tavarankuljetuksista, kun tuote on valmistettu Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan taikka Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella.

Kuljetustuen tukitasot säilyvät ennallaan. Kuljetustuki on harkinnanvarainen valtionavustus. Tuki voidaan jättää myöntämättä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kyseessä ei katsota olevan varsinainen jalostettu tuote tai jalostusasteen ei katsota olevan riittävä, taikka jos tuen myöntämisellä katsottaisiin olevan muita kuin vähäistä suurempia kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Kuljetustuki on valtiontukea, jonka myöntämisessä on noudatettava Euroopan unionin valtiontukisääntöjä. Kuljetustukitukipäätösten tekeminen on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Asetus astuu voimaan 1.1.2021.

Lue lisää:

Lisää uutisia

Alueellista tietoa