Navigointivalikko
Valtakunnallisia uutisia

Valtakunnallisia uutisia

UUTISIA

Kansainväliseen rekrytointiin pureutuva valtakunnallinen Talent Boost Summit -tapahtuma järjestetään syksyllä Vaasassa

Kansainväliseen rekrytointiin pureutuva valtakunnallinen Talent Boost Summit -tapahtuma järjestetään syksyllä Vaasassa    Talent Boost Summit on valtakunnallinen tapahtuma, jonka tavoitteena on löytää keinoja siihen, miten yhdessä kansainvälisten osaajien avulla voidaan ratkaista...

Lämmin sää on lisännyt sinilevähavaintojen määrää merellä ja sisävesillä

Lämmin sää on lisännyt sinilevähavaintojen määrää merellä ja sisävesillä Sinilevätilanne on huonontunut aiempiin viikkoihin verrattuna lämpimän sään seurauksena. Sisävesillä sinileväkukintoja on nyt havaittu keskimääräistä enemmän, vaikka järvien pintalämpötilat ovat ajankohdalle tyypillisiä....

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille

Lapin ELY-keskus myönsi rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille Vuoden 2022 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista kaksi hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli 600 000...
Lisää uutisia
Valtakunnallisia uutisia
null Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2020–2022

Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2020–2022

Valtioneuvosto antoi 30.12. asetuksen alueellisesta kuljetustuesta vuosille 2020–2022. Kuljetustuen sisältö pysyy pääosin ennallaan aikaisempaan, vuosille 2018 ja 2019, annettuun kuljetustukiasetukseen verrattuna.  Kuljetustuen tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla toimivien yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla.

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa tapahtuvista tavarankuljetuksista, kun tuote on valmistettu Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan taikka Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella.

Kuljetustuen tukitasot säilyvät ennallaan. Kuljetustuki on harkinnanvarainen valtionavustus. Tuki voidaan jättää myöntämättä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kyseessä ei katsota olevan varsinainen jalostettu tuote tai jalostusasteen ei katsota olevan riittävä, taikka jos tuen myöntämisellä katsottaisiin olevan muita kuin vähäistä suurempia kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Kuljetustuki on valtiontukea, jonka myöntämisessä on noudatettava Euroopan unionin valtiontukisääntöjä. Kuljetustukitukipäätösten tekeminen on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Asetus astuu voimaan 1.1.2021.

Lue lisää:

Lisää uutisia

Alueellista tietoa