Navigointivalikko
Valtakunnallisia uutisia

Valtakunnallisia uutisia

UUTISIA

Pölyttäjäviikonloppu innostaa tekemään havaintoja

Pölyttäjäviikonloppu innostaa tekemään havaintoja Pölyttäjäviikonloppu on kaikille luonnosta kiinnostuneille tarkoitettu matalan kynnyksen tapahtuma, jossa havainnoidaan pölyttäjiä. Havaintoja tehdään puolen tunnin ajan kukkaniityllä tai omalla pihalla joko lauantaina tai sunnuntaina...

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset: talvikausi maanteillä oli pitkä ja tyytyväisyys talvihoitoon laski hieman edellistalvesta vuoden 2022 tasolle

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset: talvikausi maanteillä oli pitkä ja tyytyväisyys talvihoitoon laski hieman edellistalvesta vuoden 2022 tasolle Väylävirasto teettää vuosittain tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen maanteiden talvihoitoon liittyen. Tämän vuoden...

Missä päin oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon? Entä missä puolestaan parannettiin eniten?

Missä päin oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon? Entä missä puolestaan parannettiin eniten? Väylävirasto selvitti jälleen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla, missä päin Suomea olivat tyytyväisimmät tienkäyttäjät viime talven aikana sekä missä tienkäyttäjien tyytyväisyys parantui...
Lisää uutisia
Valtakunnallisia uutisia
null Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2020–2022

Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2020–2022

Valtioneuvosto antoi 30.12. asetuksen alueellisesta kuljetustuesta vuosille 2020–2022. Kuljetustuen sisältö pysyy pääosin ennallaan aikaisempaan, vuosille 2018 ja 2019, annettuun kuljetustukiasetukseen verrattuna.  Kuljetustuen tavoitteena on alentaa harvaan asutuilla alueilla toimivien yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla.

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa tapahtuvista tavarankuljetuksista, kun tuote on valmistettu Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan taikka Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella.

Kuljetustuen tukitasot säilyvät ennallaan. Kuljetustuki on harkinnanvarainen valtionavustus. Tuki voidaan jättää myöntämättä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kyseessä ei katsota olevan varsinainen jalostettu tuote tai jalostusasteen ei katsota olevan riittävä, taikka jos tuen myöntämisellä katsottaisiin olevan muita kuin vähäistä suurempia kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Kuljetustuki on valtiontukea, jonka myöntämisessä on noudatettava Euroopan unionin valtiontukisääntöjä. Kuljetustukitukipäätösten tekeminen on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Asetus astuu voimaan 1.1.2021.

Lue lisää:

Lisää uutisia

Alueellista tietoa


Päivitetty: 31.12.2020