Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vieraslajit kuriin

Kuva: Elisa Nygård

Vieraslajeiksi kutsutaan lajeja, jotka ovat ihmisen toiminnan seurauksena ylittäneet luontaiset leviämisesteensä. Osa vieraslajeista aiheuttaa mittavia haittoja esimerkiksi levittämällä tauteja, muuttamalla elinympäristöä muille lajeille sopimattomaksi tai syrjäyttämällä alkuperäisiä lajeja. Näistä osa on haitalliseksi säädettyjä vieraslajeja.

Kansalliseen vieraslajiportaaliin on koottu tietoa yhteen osoitteeseen vieraslajeista ja niiden hävittämisestä. Sivustolta löytyy muun muassa ohjeita vieraslajien torjuntaan ja hävittämiseen.

Torjuntaan tarvitaan maanomistajan lupa – pieniä määriä vieraslajijätettä voi laittaa sekajätteeseen

Vieraslajien torjunta on aina maanomistajan vastuulla. Jos havaitset haitalliseksi säädetyn vieraslajin esiintymiä, tarvitset niiden torjumiseen aina maanomistajan luvan. Viime vuosina Soolotalkoissa monet kunnat ovat antaneet luvan vieraslajien torjuntaan osoittamillaan ja omistamillaan alueilla.

Vieraslajijätteitä voi laittaa pieniä määriä sekajätteeseen poltettavaksi. Joissakin kunnissa vieraslajisiemeniä sisältäviä isompia maamassoja voi toimittaa jätepisteisiin. Monissa kunnissa on myös perustettu jätekehikkoja ja etanaroskiksia, joihin vieraslajijätettä voi viedä.

”Me ELY-keskuksissa pyrimme torjumaan haitallisia vieraslajiesiintymiä resurssiemme puitteissa. Myönnämme tänä vuonna vieraslajien torjuntatalkoisiin myös rahoitusta 19.5. saakka. Yhdessä saamme vieraslajit torjuttua”, toteaa Kainuun ELY-keskuksen vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen.
 

Lue lisää:

Kansallinen vieraslajiportaali:

 

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan:

 

Lisätietoa muualla: