Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Työvoimapalveluiden rahoitus on Varsinais-Suomessa käymässä vähiin (Varsinais-Suomi)

 

Varsinais-Suomelle on vuonna 2024 myönnetty työ- ja elinkeinoministeriöstä 25,5 miljoonaa euroa työvoimapalveluiden hankintaan. Määräraha on selvästi edellisvuotta niukempi ja tässä vaiheessa lähes 90 % määrärahasta on sidottu eli varattu jonkin palvelun järjestämiseen tai tuen maksamiseen. Määrärahalla tuotetaan työttömille työnhakijoille mm. valmennuksia, työvoimakoulutusta ja siitä myönnetään esim. palkkatuki ja starttiraha.

Varsinais-Suomessa joudutaan tänä vuonna tarjoamaan palveluja aiempaa säästeliäämmin ja siitä huolimatta on todennäköistä, että kaikkia palveluja ja tukia ei ole tarjolla vuoden 2024 loppuun asti. Mahdolliset palvelujen supistukset eivät koske työttömille myönnettävää starttirahaa, 55-vuotta täyttäneiden työllistämistukea tai velvoitetyötä, sillä ne maksetaan eri määrärahoista.

Määrärahan käyttöä seurataan tiiviisti. Mikäli yksittäinen palvelu ei toteudu alkuperäisen suunnitelman suuruisena ja kuluta kokonaan siihen sidottua määrärahaa, määräraha kohdennetaan välittömästi uudelleen. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa tilanteesta myöhemmin uudestaan, kun arvio määrärahatilanteesta täsmentyy.

Varsinais-Suomi ei ole ainoa alue, joka kamppailee määrärahojen riittävyyden kanssa. Määrärahatilanne on tiukka kaikkialla Suomessa.