Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset: talvikausi maanteillä oli pitkä ja tyytyväisyys talvihoitoon laski hieman edellistalvesta vuoden 2022 tasolle

Väylävirasto teettää vuosittain tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen maanteiden talvihoitoon liittyen. Tämän vuoden tutkimuksen tulokset osoittavat tienkäyttäjien kokonaistyytyväisyyden teiden talvihoitoon laskeneen viime talvesta vuoden 2022 tasolle. 

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidolle laatuvaatimukset, joiden toteutumisesta vastaavat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapitotyöt urakoitsijoilta. Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä palvelutasoon tarkastellaan valtakunnallisesti tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen avulla. Tutkimuksessa tienkäyttäjät arvioivat asteikolla 1–5 tyytyväisyyttään maanteiden talvihoitoon, kuten esimerkiksi liukkaiden torjuntaan ja lumenpoistoon.   

Kokonaistyytyväisyyttä tarkastellessa yksityishenkilöistä vajaa puolet oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon (yhteensä 46 %). Raskaan liikenteen osalta puolestaan vajaa neljäsosa (24 %) vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon. Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon koko maassa laski viime vuodesta sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen osalta.

Tienkäyttäjät tyytyväisempiä pääteiden talvihoitoon muihin teihin verrattuna 

Talvihoidon linjaukset pääteiden hoidon tasosta ovat vaikuttaneet tyytyväisyyteen. Pääteiden talvihoidon arvot ovat 3,5:en luokkaa, kun puolestaan muiden teiden arvot jäävät alle kolmen. Taustalla voi vaikuttaa myös viime kesän poikkeuksellisen lyhyt päällysteohjelma, jolloin uutta ja tasaista pintaa pystyttiin tekemään pääsääntöisesti vain vilkkaimmalle maantieverkolle.

Yksityishenkilöistä yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä (55 %) tai erittäin tyytyväisiä (8 %) pääteiden talvihoidossa liukkaiden torjuntaan ja lumen auraukseen. Raskaasta liikenteestä yhteensä 34 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä pääteiden talvihoitoon. Pyöräilijöistä yhteensä 35 % vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden yhteydessä olevien pyöräväylien talvihoitoon. Jalankulkijoista vastaavasti yhteensä 42 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden yhteydessä oleviin jalankulkuväyliin.

Tarkempia tietoja tutkimuksesta

Vuosittain toteutettu Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus tarjoaa tietoa 18–74-vuotiaiden yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen edustajien kokemuksista sekä mielipiteistä maanteiden talvihoitoon liittyen. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Väyläviraston ja ELY-keskusten toiminnan onnistumisen arvioinnissa sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

Tiedonkeruu toteutettiin tänä vuonna 29.1.-25.3.2024 lähetetyllä postikyselyllä, johon sisältyi myös mahdollisuus vastata internetissä. Tänä vuona vastaajia oli hieman edellisvuotta enemmän. Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 7095 yksityishenkilöä ja 1284 ammattiautoilijaa. Laajempi tutkimusraportti julkaistaan myöhemmin toukokuussa.

Lue lisää

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset: talvikausi maanteillä oli pitkä ja tyytyväisyys talvihoitoon laski hieman edellistalvesta vuoden 2022 tasolle, Väyläviraston tiedote, 15.5.2024 (vayla.fi)