Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Poikkeuksellisen vilkas päällystyskausi on alkanut eteläisestä Suomesta

Päällystystyöt ovat alkaneet jo Etelä- ja Lounais-Suomen alueilla ja käynnistyvät muuallakin Suomessa kevään edetessä sekä säiden salliessa.

Tavoitteena on päällystää 4000 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä.

Vilkas päällystyskausi tuo mukanaan normaalia enemmän liikennehäiriöitä. Tienkäyttäjien tulee noudattaa työnaikaisia nopeusrajoituksia työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Viime vuosina kohonneet kustannukset ja niukka rahoitus ovat vaikuttaneet päällystyskilometreihin ja maantieverkon korjausvelan kasvuun. Tästä syystä aikaisempina vuosina päällystystyöt on jouduttu priorisoimaan pääasiassa vilkkaille teille.

Hallituksen myöntämällä lisärahoituksella Väyläviraston ja ELY-keskusten tavoitteena on päällystää 4000 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä. Määrä on moninkertainen edellisvuosiin verrattuna ja vastaa tieverkon nykykunnon ylläpitämiseen tarvittavaa päällystyskilometrien vähimmäismäärää.

Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä

Päällystystyömaiden läheisyydessä on tärkeää olla erityisen tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin.

Lue lisää:

Poikkeuksellisen vilkas päällystyskausi on alkanut eteläisestä Suomesta (väyläviraston tiedote 6.5.2024, vayla.fi)