Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Länsi-Suomessa haettavana kansallista TKI-rahoitusta yritysten kehittämiseen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi)

 

Länsi-Suomessa haettavana kansallista TKI-rahoitusta yritysten kehittämiseen! Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi. ELY-keskuksen logo, kuvitustuskuvana suurennuslasia pitelevä käsi, sumea tausta.

Länsi-Suomessa on haettavissa kansallista rahoitusta pienten yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeisiin. Rahoitusta on haettavissa kaikissa Länsi-Suomen maakunnissa: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi. Rahoitusta myöntää Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeet voivat sisältää kehittämis- ja/tai investointitoimenpiteitä. Tarkemmat tiedot TKI-rahoituksen kohdentamisesta ja edellytyksistä: https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Kansallisia TKI-varoja yritysten kehittämisavustuksiin on tällä hetkellä käytettävissä seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Länsi-Suomen alueen pienten yritysten (pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin, seuraavissa vaihtoehtoisissa tapauksissa:
  • Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioiden kehittämishankkeissa mukana ollut tai oleva pieni yritys. Poikkeustapauksessa avustus voidaan myöntää myös edellä mainitussa kehittämishankkeessa mukana olleelle tai olevalle keskisuurelle yritykselle silloin, kun yritys toimii pääosin vielä kotimarkkinoilla.
  • Aloittamisvaiheessa oleva alle viisivuotias yritys. Aloittamisvaiheessa olevalla yrityksellä tarkoitetaan alle viisivuotiasta yritystä. Yrityksen ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä. Lisäksi edellytetään, että yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä tuotetta ole kaupallistettu toisessa yrityksessä aiemmin eikä yritys ole syntynyt sulautumisen kautta. Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita. Mikäli yritys on osa konsernia, kaikkien konsernin yhtiöiden tulee olla rahoituksen päätöksentekohetkellä alle viisivuotiaita.

Rahoitusta on haettavissa aluehallinnon asiointipalvelussa toistaiseksi. Haun päättymisestä tiedotetaan erikseen. 
Aluehallinnon asiointipalvelu, sahkoinenasiointi.ahtp.fi

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä pk-yritysrahoituksen neuvontapalveluun (puh. 0295 024 800, sähköposti: [email protected]) ennen hakemuksen jättämistä. Neuvontaa on saatavissa ma-pe klo. 9.00–15.00.