Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kasvihuonetuen sähköinen haku avautuu Vipu-palvelussa 12.2.2024 – huomioi asiointipalvelun käyttökatko 16.-19.2.2024 (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa, Häme ja Etelä-Savo)

Kasvihuonetuen haku alkaa 12.2.2024 ja päättyy 5.3.2024 klo 23.59. Kasvihuonetukea on mahdollista hakea vain sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Huomioi, että asiointipalvelussa on käyttökatko 16.-19.2.2024. Katko estää silloin pääsyn Vipu-asiointipalveluun.

Viimeisen hakuajankohdan jälkeen tukea voi hakea ainoastaan lomakkeella 109, joka julkaistaan 6.3.2024 ja sen saa ELY-keskuksesta. Kasvihuonetukea ei makseta lainkaan, jos tukihakemus toimitetaan ELY-keskukseen yli 7 päivää hakuajan päättymisen jälkeen.

Kasvihuonetuen edellytykset

Kasvihuonetuen ehdot eivät ole muuttuneet viime vuodesta. Kasvihuoneiden hallinta, tuen edellytykset ja tukikelpoinen pinta-ala määräytyvät 15.5. tilanteen mukaan. Tukikelpoisten kasvien on oltava lopullisella viljelypaikallaan 15.5. Lisäksi edellytyksenä on, että hakija laatii kalenteriviikon tarkkuudella kasvihuonekohtaisen viljelysuunnitelman, josta käyvät ilmi viljelykausi sekä sen aikana viljeltävät kasvit. Kasvihuoneessa on oltava koko viljelykauden ajan sekä ajankohtaan että viljeltävään kasviin nähden tavanomainen viljelylämpötila ja on huomioitava, että lämmitykseen käytetyn lämminilmakehittimen on oltava kasvihuoneessa paikallaan koko viljelykauden ajan. Samalta alalta tuki maksetaan vain kerran.

Tukikelpoiset kasvit

Tukea voidaan maksaa kasvihuonealasta, jossa viljelykasvina on tomaatti, kasvihuonekurkku, avomaankurkku, salaatti (Lactuca sativa ja Cichorium-lajit), lehtitilli, persilja, paprika, kiinankaali, leikkokukat, leikkovihreä, ryhmäkasvit ja sisätiloihin tarkoitetut ruukussa viljeltävät koristekasvit. Taimituotannossa tukeen oikeuttavat vain persiljan ja lehtitillin sekä salaattien taimituotanto omaan kasvihuoneviljelykäyttöön. Muuhun taimituotantoon tukea ei myönnetä.

Yrttien ja mausteiden viljely ei pääsääntöisesti oikeuta tukeen. Pelkästään amppeleille ei voi hakea kasvihuonetukea. Amppeleilla voi tietyin edellytyksin korvata tukikelvotonta alaa. Rapealehtinen keräsalaatti (=jäävuorisalaatti) oikeuttaa vain lyhyen (2–7 kk) viljelykauden tukeen, mutta rapealehtinen lehtisalaatti (=jääsalaatti) oikeuttaa myös pitkän (yli 7 kk) kauden tukeen. Lehtitillin ja persiljan viljely kylvämällä suoraan kasvihuoneen maapohjaan tai lattialle levitettyyn kasvualustaan oikeuttaa pääsääntöisesti vain lyhyen (2–7 kk) viljelykauden tukeen.

Muutoksista ilmoittaminen

Jos hallintaasi tulee tai hallinnastasi siirtyy pois 5.3.2024 jälkeen kasvihuone, ilmoita hallinnansiirrosta välittömästi kirjallisella ilmoituksella tukea käsittelevälle viranomaiselle. Tuki maksetaan aina sille, jonka hallinnassa kasvihuone on 15.5.2024.

Muista tukeen vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti, mm. katteen vaihto, koneiden rikkoontuminen, kasvilajin ja alojen muutokset, viljelyajan lyheneminen, kasvihuonetuotannon siirto ja satovahinko. Kun kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, ilmoita siitä kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa ELY-keskukseen.

Tukihakemuksen voit peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti ELY-keskukseen ennen valvonnasta ilmoittamista.

Kasvihuonetuen maksaminen

Kasvihuonetuki maksetaan kahdessa erässä. Keväällä maksetaan ennakko, joka on 90 % tuesta. Loppuosa tuesta maksetaan syksyllä.

Kasvihuonetukea myönnetään enintään seuraavasti:

Tukialue A-B

  • viljelykausi 2-7 kk 3,4 euroa/m2
  • viljelykausi yli 7 kk 9,2 euroa/m2

Tukialue C

  • viljelykausi 2-7 kk 3,5 euroa/m2
  • viljelykausi yli 7 kk, 9,4 euroa/m2

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon kasvihuonetukihakemukset.

Yhteystiedot kasvihuonetukiasioissa

  • käyntiosoite: Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
  • sähköposti: [email protected]

Käsittelijät:

  • Kitty Enberg, puh. 0295 022 555 tai kitty.enberg(at)ely-keskus.fi 
  • Teija Nielsen, puh. 0295 022 624 tai teija.nielsen(at)ely-keskus.fi

Vipu-palvelun käyttöä tai tukihakua koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ELY-keskuksen tukihakemuskäsittelijöihin.

Lisätietoa

Vipu-palvelu

Vipu-palvelu on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu, jossa voit täyttää ja lähettää tukihakemuksen tai valtuuttaa neuvojan täyttämään hakemuksen puolestasi. Vipu-palveluun tarvitaan käyttöoikeudet. Voit hakea ja perua käyttöoikeuksia lo­mak­keel­la 457 (ruokavirasto.fi). Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456 (ruokavirasto.fi), täytä lisäksi lomake 101D_Maatilan osalliset (ruokavirasto.fi). Lomakkeet palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa tai lomakkeella 457.

Miten kirjaudutaan Vipu-palveluun?

Vipu-palveluun kirjaudutaan internetissä osoitteessa vipu.ruokavirasto.fi.

Pääset kirjautumaan Vipu-palveluun heti, kun kuntasi maaseutuviranomainen on tallentanut lomakkeen 456 tiedot sovellukseen. Vipu-palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Lisätietoa saat Ruokaviraston sivuilta Vipu-palvelun ohjeet tai Ely-keskuksen kasvihuonetukikäsittelijöiltä (yhteystiedot yllä).