Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseen myönnettiin avustusta 2,23 miljoonaa euroa

Avustuksen saaneet 51 hanketta edistävät vesihuollon kyberturvallisuuden lisäksi vesihuoltolaitosten alueellista yhteistyötä ja yhdistymisiä.

Vesihuolto on merkittävä osa yhteiskunnan kriittistä infraa ja välttämättömyyspalveluja, joiden on toimittava luotettavasti ja häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa.

Valtion vuoden 2023 talousarviossa pidettiin tarpeellisena uutta määrärahaa vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseksi. Määräraha on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla varmistetaan kriittisen infrastruktuurin toiminta muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Etelä-Savon ELY-keskus myönsivät määrärahan nojalla 2,23 miljoonaa euroa 51 hankkeelle. Hakuaikana 2.10. –30.11.2023 saapui 82 hakemusta.

Avustusta saaneiden hankkeiden tavoitteena on erityisesti varmistaa vesihuoltopalvelujen kyberturvallisuutta. Lisäksi kehitetään vesihuollon alueellista yhteistyötä sekä edistetään vesihuoltolaitosten yhdistymisiä niitä koskevilla selvityksillä.

Lue lisää

Vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseen myönnettiin avustusta 2,23 miljoonaa euroa, ELY-keskuksen tiedote 21.2.2024 (sttinfo.fi)