Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusalueet ovat julkaisseet uuden työlupalinjauksen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä perustuu ulkomaalaislakiin (HE 114/2022). Alueelliset linjaukset liittyvät työntekijän oleskeluluvan myöntämiseen ja työvoiman saatavuuden arviointiin ja niissä määritellään, millä ammattialoilla ammattiluokkatasolla työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Työvoiman saatavuus eri ammatti- ja toimialoilla vaihtelee alueellisten ja paikallisten työmarkkinoiden rakenteen ja tilanteen mukaan.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset valmistelevat alueellisen työlupalinjauksen yhdessä alueen TE-palveluiden kanssa. Työlupalinjauksesta on myös tehty lausuntopyyntö nimetyille työmarkkinaosapuolille. Linjaus päivitetään puolivuosittain.

Työmarkkinoiden kehitysnäkymät ovat yhteneväiset elinkeinoelämän näkymien suhteen. Työttömyystilanne on tällä hetkellä heikompi vuotta aikaisempaan verrattuna ja tilanteen odotetaan pysyvän samalla tasolla vielä 6 kk kuluttua. 12 kk näkymät ovat kuitenkin jo huomattavasti valoisammat, elinkeinoelämän piristymisen myötä myös avointen työpaikkojen määrän odotetaan lisääntyvän ja työttömien määrän kääntyvän laskuun.

Työlupalinjaus on voimassa ajalla 8.5.2024 – 7.11.2024.