Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Virtaa vesienhoitoon -vesistökunnostuksen rahoitushaku käynnistyy 17.10.2023 (Häme)

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista. Vuoden 2023 vesistökunnostuksen rahoitushaku on auki 17.10.–30.11.2023.


Suomessa voi nauttia upeista vesistöistä ja Itämerestä, mutta maassamme on myös runsaasti vesiä, jotka kaipaavat kunnostamista. Rehevöityvät, mataloituvat ja umpeen kasvavat vesistöt tarvitsevat kunnostajia, ja kunnostajat tarvitsevat sekä tietoa että rahaa. Työtä tarvitaan myös patojen, perkauksen, kuivatuksen ja vesistörakentamisen aiheuttamien haittojen korjaamiseksi.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tukee vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsuu mukaan uusia tekijöitä. Valtionavustuksen haku alkaa ELY-keskuksissa 17.10.2023. Rahoituksen hakemiseen liittyvä valmistelu kannattaa käynnistää hyvissä ajoin.

Näin haet rahoitusta

ELY-keskukset rahoittavat oman toimialueensa kunnostuksia, joten avustushakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialueelle hanke sijoittuu. Jos hanke ulottuu kahden ELY-keskuksen alueelle, hakijan tulee hakea avustusta molemmista ELY-keskuksista erikseen.

Hankkeeseen voi ryhtyä esimerkiksi vesiensuojelu- tai vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, ympäristöjärjestö, neuvontajärjestö, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys, kunta tai kaupunki. Hankkeen suunnitteluvaiheessa verkostoituminen on tärkeää, sillä useiden toimijoiden välinen yhteistyö lisää hankkeen vaikuttavuutta. Ole ajoissa yhteydessä alueen asiantuntijoihin ja vesistökunnostusverkostoihin, joilta saa neuvoja hankkeen suunnitteluun.

Alla on linkit ohjeisiin, joissa on kuvattu, kuinka kunnostushankkeen voi aloittaa, miten avustusta haetaan ja kuinka hakulomake täytetään.

Alla on linkit hakulomakkeisiin aluehallinnon asiointipalvelussa. Palveluun on rekisteröidyttävä.

Lue lisää vesistökunnostuksesta:

Lisätietoja

Heini-Marja Hulkko, hydrobiologi, puh. 0295 025 183, [email protected]
Elina Sorvali, ympäristösuunnittelija, puh. 0295 025 218, [email protected]