Alueellista tietoa

Uutiset 2022

EU:n maaseuturahoituksella voidaan tukea yleishyödyllisinä investointeina pienimuotoisia vesihuoltoinvestointeja, jotka liittyvät vesihuollon digitalisaatioon, energia- ja resurssitehokkuuteen sekä turvallisuutta parantaviin investointeihin.

On suositeltavaa, että kunta on mukana vesihuoltohankkeen suunnittelussa ja kunnan vesihuoltosuunnitelma huomioidaan hankkeessa. Tuettavilla vesihuoltoinvestoinnilla tulee olla yhteys kansalliseen vesihuoltouudistukseen. Tässä teemahaussa tuki kohdistetaan ensisijaisesti huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin, esimerkiksi erilaisten toimintahäiriöiden varautumiseen liittyviin investointeihin, esimerkiksi varageneraattorit, etäluettavat mittarit, varakaivot tai kulunvalvontainvestoinnit.

Kuka tukea voi hakea ja millä perustein?

Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta 200 000 euroa. Tuettavan investoinnin kustannukset tulee olla vähintään 8 000 euroa. Tukea voi saada 65 prosenttia hankkeelle hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuksista. Osa hankkeen rahoituksesta voi olla talkootyötä. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella, joten investoinneilla tulee olla väliaikaisrahoitus. Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

Tuettavasta investoinnista saatava hyöty tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille, kuten erilaisille yhteisöille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä vähintään viisi vuotta tuen viimeisen erän maksamisesta. Tukea ei voi myöntää yksittäisen yrityksen investointeihin, tavanomaiseen yritystoimintaan eikä vesihuollon perusinfran rakentamiseen. Tukea yleishyödylliseen investointihankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys, osuuskunta tai järjestö.

Alle 8 000 euron vesihuoltoinvestointeihin voi hakea tukea Leader-ryhmästä pienhankkeena, kun tämän tukimuodon haku avautuu.


Hakuinfo 11.12.2023 klo 10–11

Hakuun liittyvä teams-infotilaisuus järjestetään 11.12.2023 klo 10–11. Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Infossa kerromme muista tuen ehdoista ja millainen on hyvä vesihuoltoinvestoinnin hankesuunnitelma.

Lisätietoa infosta Vesihuoltoinvestointien hakuinfo Pohjois-Savossa – Maaseutuverkosto (Maaseutuverkosto.fi)
 

Tukea ja neuvoa antaa Pohjois-Savon ELY-keskus,

Merja Osala, puh. 0295 026 666

Pirjo Ikäheimonen, puh. 0295 026 639

sähköposti [email protected]

 

Lisätietoa

Maaseutu.fi-sivustolta löydät ideoita hakuun Investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseksi - Maaseutu.fi 

Ruokaviraston sivustolta lisätietoa tukimuodosta Vesihuoltohankkeet - Ruokavirasto (ruokavirasto.fi)

Lisätietoa Hyrrä-asiointipalvelusta Kirjaudu sisään | Hyrrä (ruokavirasto.fi)  (ruokavirasto.fi)