Alueellista tietoa

Uutiset 2022

​​​​​​Kolmas kausi kalatalouden paikallisessa  kehittämisessä käynnistyi Itä-Suomessa

Itä-Suomen Kalaleader on valittu kalatalouden paikalliseksi toimintaryhmäksi ja kehittämisstrategia ”Yhteistyössä kalan vuoksi” 2022 – 2027 on hyväksytty maa- ja metsätalousministeriössä.

Itä-Suomen neljän maakunnan alueella kalatalouden paikallinen kehittäminen alkoi jo vuonna 2009. Nyt käynnistyvällä kolmannella ohjelmakaudella toimintaa jatketaan Itä-Suomen Kalaleaderin nimellä.


Hankehaku on avattu toistaiseksi voimassa olevaa kesäkuussa 2022 ja ensimmäiset hakemukseton jo käsitelty. Strategian toteuttamiseen on varattu 1 050 000 euroa Suomen EMKVR-ohjelmasta. Itä-Suomen alue on kaupallisen kalastuksen keskus Suomessa.  Alueen kalatalous ja kalastusmatkailu ovat kehittyneet koko viimeisen vuosikymmenen hyvin ja uusia yrittäjiä on viime vuosina tullut alalle. Kalastajarekisterin mukaan Itä-Suomessa 1. luokan kaupallisia kalastajia on 122 ja noin 630 muuta myyntiin kalastavaa 2. luokan kaupallista kalastajaa. Kalastusmatkailua tärkeimpänä aktiviteettinä tarjoavia yrityksiä alueella on noin 40 kappaletta.

Yrittäjät ovat investoineet oman toiminnan kehittämiseen merkittävästi ja elintarvikelaatuisen kalan vaatima infra jäähile- ja alkukäsittelylaitoksineen Itä-Suomessa on kohtuullisessa kunnossa.


Kalatalouden paikallisen kehittämisen rahoitukselle on ollut Itä-Suomessa hyvä kysyntä ja tarve. Hankeaihioita on käsitelty toiminnan aikana lähes 25kappaletta ja rahoitettu 83 hanketta. Muuta rahoitusta kalatalouden kehittämiseen toiminnan kautton ohjautunut kaudella 2014 – 2022 yli 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeilla on esimerkiksi parannettkalastuksen imagoa ja kalan menekkiä, yrittäjien yhteistyötä, esitelty toimintaa nuorisolle ja toteutettu alueen mestari-kisälli hanke. Kalatalousryhmä toiminnassa mukana olevien kaupallisten kalastajien ja muiden toimijoiden verkosto on tuottanut innovatiivisia ja alalle uutta toimintaa luovia aihioita toteutettavaksi myös esim. tutkimuksen ja kalastuksen välinen yhteistyö innovaatio-ohjelmassa, kuten pienen kalan perkuulaitteiston kehittäminen, uhanalaiset troolikalat erottelevan säleikön kehittäminen muikkutrooliin ja internetpohjaisen rysien suunnitteluohjelman kehittäminen. Norpille turvallisten pyydysten kehittämisessä on oltu mukana vuodesta 2010 lähtien. Kalatalousryhmän oma rahoitus on toiminut osittain asioita käynnistävänä ja esim. yhdessä innovaatio-ohjelman rahoituksen kanssa on saatu aikaan hyviä koko sisävesikalastusta kehittäviä laajempia hankekokonaisuuksia.

Aiempien rahoituskausien mukaan korostunut alueen vahva ja hyvin kehittynyt kaupallinen kalastus ja kalastusmatkailu tarjoavat hyvät mahdollisuudet näiden elinkeinojen edelleen kehittämiselle ja merkittävä osa rahoituksesta suunnataan näiden kehittämiseen. Vesistöillä ja niiden kunnolla on erityisen tärkeä rooli Itä-Suomen alueella niin asukkaille, vapaa-ajan asukkaille kuin elinkeinonharjoittajille. Erityisesti myös viestinnän, verkostoitumisen sekä yhteistyön tiivistämisen tärkeys korostuu käynnistyneellä ohjelmakaudella.

Kehittämisstrategian tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken ja saada heidät osallistumaan aktiivisesti ja vastuullisesti lähivesistöjen kalatalouden, toimintaympäristön ja ympäristön kehittämiseen. Teknistä investointitukineuvontaa kalatalouden yrittäjille tullaan myös tarjoamaan edelleen.


”Yhteistyössä kalan vuoksi 2022 – 2027” strategiaan sekä aiemman kauden hankkeisiin voi tutustua www.kalanvuoksi.fi sivustolla.

 

Juttu julkaista alunperin UUTISRYSÄ | Kalatalousyksikön tiedotuslehti 1/ 2023

Teksti ja kuvat: Pekka Sahama