Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Työvoimabarometri kertoo työvoima- ja osaamistarpeista (Lappi)

Ihminen ojentaa kala-annosta toiselle ihmisille keittiöstä.
Kuva: Lapin Materiaalipankki | Photokrafix

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 29.11.2023 ensimmäisen Työvoimabarometrin, jossa muodostetaan näkemys alueiden ja alueiden keskeisten toimialojen nykytilanteesta ja lähitulevaisuuden näkymistä sekä työvoima- ja osaamistarpeista. Työvoimabarometrin keskeinen tiedonlähde on alueellisten asiantuntijoiden näkemys lähitulevaisuuden kehityksestä ja työvoimatarpeista. 

Lapin ensimmäisessä pilottitoteutuksessa tarkasteltuja toimialoja olivat majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut sekä teknologiateollisuus ja -palvelut. Toteutus kytkettiin lappilaiseen ennakointiverkostotoimintaan mm. johdon strategiafoorumiin sekä matkailu- sekä kaivos- ja teollisuusklustereihin.  

Työvoimabarometrista (tyovoimabarometri.fi) löytyy alueiden ja tarkasteltujen toimialojen osalta tiivis kuvaus kehitysnäkymistä, työvoiman saatavuutta kuvaava kartta, sekä tunnistetut kymmenen merkittävintä työvoimapula-ammattia ja osaamistarvetta vuoden aikajänteellä. Lapin lisäksi käyttäjä pystyy tekemään tarkasteluja valitsemiltaan muilta alueilta ja niiden arvioimilla toimialoilla. 

Nostoja Lapin työvoimabarometrista  

Lapin lähiajan kehitysnäkymät ovat yleisesti koko maata myönteisemmät. Työpaikkojen ennakoidaan lisääntyvän erityisesti kaivostoiminnan ja matkailun kasvun myötä ja työvoimatarpeissa näkyy myös eläkepoistuma. Työvoiman saatavuus on haaste sekä yrityksille että julkiselle sektorille ulottuen laajasti eri toimialoille ja ammatteihin. Lapin työvoimatarpeisiin tarvitaan osaajia muualta Suomesta ja ulkomailta. 

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluissa näkyy erityisesti matkailun kasvu, joka heijastuu työvoiman kysyntään ja kasvavaan tarpeeseen monenlaisesta osaamisesta. 

  • Työvoiman tarve on sesonkien aikana korkeimmillaan  
  • Alan työvoima on uusiutunut pandemian jälkeen voimakkaasti 
  • Vuokratyövoiman käyttö on yleistä  
  • Matkailu työllistää paljon opiskelijoita ja muualta Suomesta sekä ulkomailta tulevia osaajia 
  • Osaamistarpeissa korostuu asiakaspalveluosaaminen, kieli- ja kulttuuriosaaminen, moniosaajuus sekä tiimityötaidot  

Teknologiateollisuuden ja -palvelujen työllisyysvaikutus on Lapissa kasvussa ja työvoiman kysyntää voimistavat suunnitteilla olevat kaivoshankkeet ja eläköityminen.  

  • Malminetsintä on uusien teknologien myötä kehittynyt merkittävästi  
  • Vihreä siirtymän edellyttämä eri alojen tekninen uudistuminen näkyy uusina työvoima- ja osaamistarpeina 
  • Sähköistyminen, automatisaatio ja etäkäyttö vaikuttavat työnkuviin ja osaamiseen  
  • Digitalisaatio- ja tekoälyratkaisuihin tarvitaan ICT-osaajia  

Tarkastelluilla toimialoilla tunnistettiin olevan pulaa työnhakijoista erityisesti seuraavissa ammateissa tulevan vuoden aikana:

 

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut

Teknologiateollisuus ja -palvelut 
Tarjoilijat  Muut sähköasentajat 
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät  Hitsaajat ja kaasuleikkaajat 
Avustavat keittiötyöntekijät  Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat 
Hotellin vastaanottovirkailijat  Iskuporaajat ja syväkairaajat 
Keittiöpäälliköt  Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat 
Kahvila- ja baarimyyjät  Koneenasettajat ja koneistajat 
Matkaoppaat  Sovellussuunnittelijat 
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat  Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat 
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.  Konetekniikan erityisasiantuntijat

Pikaruokatyöntekijät 

Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat 

Mikä on työvoimabarometri? 

Työvoimabarometri on työ- ja elinkeinoministeriön uusi lyhyen aikavälin työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitietoa eri toimijoille tuottava väline, joka korvaa Ammattibarometrin. Työvoimabarometrin tiedonkeruu toteutettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2023 työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten yhteistyönä.  Työvoimabarometrin aluekeskustelut toteutetaan kytkettynä alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen laadintaan. Lisäksi järjestetään toimialakohtaisia tilaisuuksia alueiden valitsemilla toimialoilla. Työvoimabarometri liittyy tiiviisti Työmarkkinatorilla julkaistavaan Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -raporttiin, jolla voi tutustua eri toimialojen ja ammattien työmarkkinatilanteen kehitykseen maakuntatasolla.  

Työvoimabarometrin tiedot ovat hyödynnettävissä alueellisessa ja kansallisessa suunnittelussa ja kehittämisessä. Tietoja voivat käyttää ministeriöt, aluekehittäjät, TE-toimistot, oppilaitokset, työnantajat sekä omaa urapolkuaan suunnittelevat.  

Kiitämme lämpimästi tilaisuuksiin ja työvoimabarometrin toteuttamiseen osallistuneita  asiantuntijoita. 
Kehittämiskoordinaattori Päivi Holopainen ja tutkija Tuula Uusipaavalniemi, Lapin ELY-keskus 

Lue lisää:

Työvoimabarometri –verkkosivu: (tyovoimabarometri.fi)

TEM Tiedote 29.11.2023 Työvoimabarometrista (tem.fi)

TEM/Työvoimabarometri-sivu (tem.fi)  

Työvoiman saatavuus ja kohtaanto –raportti (tyomarkkinatori.fi) 

Lapin alueelliset kehitysnäkymät (lapinluotsi.fi)

Lappilainen ennakoinnin toimintatapa ja verkostot (lapinluotsi.fi)