Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Turun terveisiä maahan muuttaneiden kanssa työskenteleville (Kaakkois-Suomi)
Kuvituskuva eir värisistä nauhoista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti 29.11. webinaarin, missä tarjoiltiin hyviä käytänteitä maahan muuttaneiden kanssa työskenteleville kaakon toimijoille. Luottamus, ymmärrys ja kieli- ja kulttuurisensitiivinen työote ovat reseptejä, joilla tehdään vaikuttavaa työtä maahan muuttaneiden kanssa.

Linkkikioski – apua ja tukea koulutielle  

Mirva Salonen ja Kathleen Cusack Monikulttuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti (Mvkk) ry:stä kertoivat mielenkiintoisesta ja käytännönläheisestä Linkkikioski -hankkeesta Turussa.  
Vuonna 2021 käynnistynyt Linkkikioski-hanke on alakoulujen lisäresurssi, jonka tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä, toimia omakielisten opettajien tukena sekä osallistaa lähiöt ja erityisesti niiden maahanmuuttajayhteisöt toimimaan sen puolesta, että kaikkien lasten koulu sujuu ja kokemus koulusta on positiivinen. – Toimimme siltana kodin ja koulun välillä, ja olemme tukiverkostona lapselle, joka saattaa elää siinä kahden erilaisen kulttuurin keskellä. Kannustamme myös vanhempia osallistumaan yhteistyöhön koulun kanssa, Cusack kertoo. - Lähtökohta toiminnassa on kuitenkin se, että monikulttuuriset vanhemmat eivät juurikaan tiedä mitään suomalaisesta koulumaailmasta, ja keskustelun aiheet käsittelevät esim. läksyapua, Wilman käyttöä ja harrastusten löytämistä, Mirva Salonen kuvailee.    

Kieli- ja kulttuurisensitiivinen työote toimii!   

Linkkikioskin toiminta on ollut vaikuttavaa; on autettu lapsia läksyjen teossa, ja lapset ovat osallistuneet lukutoimintaan, vanhempia on osallistunut koulujen ja hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin sekä myös koulun ulkopuolella järjestettäviin vertaistukitoimintoihin. – Linkkikioskissa jokainen saa olla sellainen kuin on, ja otamme toiminnassamme koko perhe huomioon toimisessamme linkkinä perheiden ja koulun välillä, Salonen summaa.  
Kioski on auki vuoteen 2024, ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.   

Hyvä monikulttuurinen palveluohjaus – yhteiskunnan tulkkaamista asiakkaalle  

Toisen hyvän käytänteen esitteli asiantuntija Markku Estala NMKY:n maahanmuuttajapalveluista, joka tarjoaa apua ja neuvontaa, sekä ohjausta maahanmuuttajille arjen haasteissa Turun talousalueella. Toimintaa rahoittaa STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (ennen RAY).  
 
- Hyvä monikulttuurinen palveluohjaus (case management) ottaa huomioon ihmisen, ja se on osallistavaa ja positiivisia tunteita herättävää. Toiminnan pohja-ajatuksena on asiakkaan elämäntilanteen vakauttaminen, ja saatamme olla asiakkaan elämässä kauankin. Luottamus on työmme perusydin, kuvailee Estala.  Asiakasta ei ohjata väkisin eli toiminta lähtee aina asiakkaan tarpeista, ja olennaista on kysely ja ymmärtäminen. – Hyvä määritelmä monikulttuuriselle palveluohjaukselle on se, että teemme yhteiskunnan tulkkaamista asiakkaalle, Estala kertoo.  
 
Kaakon toimijoiden mielestä esimerkit Turusta olivat innostavia ja kannustavia. -Sen lisäksi, että osallistujat saivat uusia ideoita ja esimerkkejä eri tavoista tehdä kotouttamistyötä, myös kokemus siitä, että omassa työssä on samaistumiskohteita, tuo siihen tukea. On hyvä jakaa kokemuksia ammattilaisten kesken ja webinaarin avulla toisella puolella Suomea olevat toiminnot saatiin Kaakon toimijoiden tietoon, iloitsee seminaarin järjestäjä Outi Karreinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Teksti: Minna Niukkanen