Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Länsi-Suomen ruoantuotanto turvaa koko maan huoltovarmuutta – EU:n rahoituksella mittavat vaikutukset alueen ruokaketjuun

ELY-keskukset tukivat EU:n maaseuturahoituksen avulla Länsi-Suomen (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi) ruokaketjun kehittämistä 84 miljoonalla eurolla vuosina 2014–2022. Lisäksi maatalouden investointeja tuettiin 426 miljoonalla eurolla. Länsisuomalainen ruoantuotanto teki EU:n maaseuturahoituksen avulla merkittäviä harppauksia rahoituskaudella 2014–2022. Elintarvikeketjun rahoituksella on mittavat vaikutukset alueen talouteen, vientiin, työllisyyteen sekä hyvinvointiin.

Länsi-Suomessa maatalouden investointeja on tuettu yli 400 miljoonalla eurolla. Lisäksi investointeja on tuettu korkotukilainojen kautta. Alueen ELY-keskukset myönsivät rahoitusta ruokaketjun yritysten ja alan kehittämistoimintaan 84 miljoonaa euroa. Rahoituksen avulla edistettiin yritysten kansainvälistymistä ja siirtymää kestävien energiaratkaisujen käyttöön, kehitettiin uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä lisättiin ruokaketjun yritysten yhteistyötä. Alan osaamista lisättiin monipuolisen koulutuksen ja tiedonvälityksen keinoin.

Kestävä ja kilpailukykyinen ruokaketju on kansallisen huoltovarmuuden selkänoja

Ruoantuotannolla on yhteiskunnan kokonaisturvallisuudessa erityinen rooli, joka vaatii toimiakseen monipuolista alkutuotantoa sekä laajakirjoista jalostavaa elintarviketeollisuutta pellolta pöytään -periaatteella. Läntisen Suomen maakunnat ovat ruoantuottajina keskeisessä asemassa koko maan huoltovarmuuden takaamisessa. Alueelle on keskittynyt monipuolista ja eteenpäin katsovaa ruoan tuotanto- ja jalostustoimintaa.

Huoltovarmuuden turvaamisen lisäksi ruokaketjulla on merkittävä vaikutus maakuntien hyvinvointiin ja talouteen. Yksi työpaikka elintarvikealalla synnyttää kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan. Ruoantuotanto tuo myös mittavat, n. 1,8 miljardin euron vientitulot Suomelle. Erityisesti korkean jalostusasteen tuotteille on kysyntää kansainvälisillä markkinoilla.

Lue lisää

Länsi-Suomen ruoantuotanto turvaa koko maan huoltovarmuutta – EU:n rahoituksella mittavat vaikutukset alueen ruokaketjuun (ELY-keskuksen tiedote 4.9.2023, sttinfo.fi)