Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kaakkois-Suomen ELY-keskus päivitti alueellista työlupalinjaustaan (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päivitetty alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä tuli voimaan 9.6.2023. Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä perustuu ulkomaalaislakiin (HE 114/2022) ja sen tarkoituksena on tukea osaavan työvoiman saatavuutta Kaakkois-Suomen ELY-keskusalueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet.

Tilastokeskuksen mukaan lähes puolet kaakkoissuomalaisista yrityksistä on kärsinyt rekrytointivaikeuksista. Uudessa linjauksessa on aiempaa enemmän avattu ammattialoja saatavuusharkinnan ulkopuolelle. Työvoiman saatavuuden arvioinnin tietopohjana on käytetty mm. TEM työnvälitystilastoja, erilaista ennakointitietoa sekä tilastokeskuksen selvityksiä rekrytointiongelmista.

Linjauksessa linjataan ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja joihin on mahdollista rekrytoida työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman, että avoimesta työpaikasta julkaistaan ilmoitus. Kaakkois-Suomen alueellinen työlupalinjaus on laadittu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunnan alaisen maahanmuuttoasiain toimikunnan kanssa.

Lue lisää Kaakkois-Suomen alueellisesta työlupalinjauksesta