Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Joet ja järvet ovat tulvalukemissa eri puolilla maata

Sateet ovat nostaneet joet tulvalukemiin erityisen nopeasti Pohjanmaan maakunnissa, mutta myös Kainuussa, Pirkanmaalla ja Lounais-Suomessa vedet ovat poikkeuksellisen korkealla. Omistajien kannattaa tarkistaa laiturien ja veneiden kiinnitykset, ja nostaa irtaimisto pois tulvaveden ulottuvilta. Liikkumista tulvivilla alueilla tulisi välttää erilaisten riskien vuoksi.

Viikonlopulle ennustetut sateet voivat nostaa jokien vedenpintoja etenkin Etelä- ja Lounais-Suomessa sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjanmaan pienimmät joet ehtivät kääntyä laskuun ennen lauantain sateita, eikä näissä todennäköisesti sade nosta pintoja edellisen huipun tasolle. Poikkeuksena on Pattijoki, jonka alaosille vaikuttaa lauantaille ennustettu merenpinnan nousu. Siikajoella ja Kalajoella joet tulvivat viikonloppuna alavimmille pelloille ja saattavat katkaista paikallisteitä. Myös Uudellamaalla veden ennustetaan tulvivan alavimmille pelloille. 

Järvet jatkavat nousuaan vielä ainakin lähipäivinä. Järvien vedenpinnat ovat lähes koko maassa tavanomaista korkeammalla. Erityisen korkealla pinnat ovat Suomenselän alueella sekä Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla.  

Koko syksyn sademäärät ovat laajoilla alueilla olleet erittäin runsaita, mikä on kyllästänyt maaperän ja täyttänyt järvet ja joet ääriään myöten. Tästä syystä viime päivien runsaat sateet erityisesti länsirannikolla vaikuttivat nopeasti vedenkorkeuksiin. 

Lue lisää:

Joet ja järvet tulvalukemissa eri puolilla maata - harvinainen syystulva Pohjanmaalla (sttinfo.fi)