Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksujen haku on alkanut

Viljelijät voivat nyt hakea heille tänä vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien maksuja ja korkotukilainojen nostolupia sekä nuoren viljelijän aloitustukien maksuja. Myös aloitustuen korkotukilainojen nostolupia voi hakea – niiden haku ja myöntäminen alkoi loka-marraskuun vaihteessa.

Investointien korkotukilainojen nostolupapäätösten ja avustusten maksupäätösten tekeminen ELY-keskuksissa voi alkaa vasta sitten, kun näitä koskevat toiminnot tulevat mahdollisiksi tietojärjestelmässä. ELY-keskukset voivat kuitenkin jo valmistella nostolupapäätöksiä ja avustusten maksupäätöksiä ja tarvittaessa valmistella lisätietopyyntöjä niihin liittyen.

Ruokavirasto tiedottaa, kun investointien korkotukilainojen nostolupapäätösten teko alkaa ja avustusten maksut käynnistyvät. Tämänhetkisen arvion mukaan korkotukilainojen nostolupapäätösten teko alkaa loppuvuonna ja maksupäätösten tekeminen vuodenvaihteen maksukatkon 22.12.2023–5.1.2024 jälkeen 8.1.2024 alkaen.

Maksuja ja nostolupia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Huolellisesti täytetty maksu- tai nostolupahakemus nopeuttaa käsittelyä. Ohjeita hakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla. Neuvoja voi kysyä myös omasta ELY-keskuksesta.

Investointitukien määrä jäänee viime vuotta vähäisemmäksi

Maatalouden investointi- ja aloitustukien ehdot uudistuivat tänä vuonna uudelle EU-rahoituskaudelle. Uusien ehtojen mukaisten tukien haku alkoi huhtikuussa ja tukien myöntäminen kesäkuussa. Näillä näkymin tukea saa tänä vuonna alle 2000 maatalouden investointia ja myönnetyn avustuksen kokonaismäärä on noin 80 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 tuettuihin noin 3000 investointiin myönnettiin avustusta yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

Energiainvestoinnit ovat olleet viime vuosina kasvussa ja myös tänä vuonna viljelijät ovat investoineet energiatehokkuuden parantamiseen ja energiantuotantoon lähes samaan tahtiin.

Tuotantoeläinrakennusten osalta tuet painottuvat peruskorjaukseen ja suuremmat rakennushankkeet puuttuvat. Lihasiipikarja- ja lihanautatalouteen ei tällä hetkellä juuri investoida ja lypsykarjatalouden investoinnit ovat vähentyneet kolmasosaan vuoteen 2019 verrattuna. Sikalainvestointeja tehdään jonkin verran. Nuoren viljelijän aloitustukia myönnettäneen noin 240 aloittavalle viljelijälle tänä vuonna.

Lue lisää