Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -työkalu julkaistu kaikkien kansalaisten käyttöön

KEHA-keskuksessa toimiva TE- ja koto-palveluiden tiedolla johtaminen -hanke on julkaissut Mylly-tietoalustalla Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -työkalun. Sovellus tarjoaa laajasti tietoa eri alueiden työmarkkina- ja kohtaantotilanteesta. Sovellus on avoin kaikille Työmarkkinatorin käyttäjille ilman erillistä tunnistautumista. Sovellus palvelee myös hyvin mediaa erilaisissa tietotarpeissa.

Sovelluksen avulla voi muun muassa saada ajankohtaisen käsityksen työmarkkinatilanteen kehityksestä ELY-alueilla ja maakunnissa. Se tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi työvoimapulasta kärsivistä ammateista. Lisäksi sen avulla voi selvittää, missä ammateissa on työvoiman ylitarjontaa tai kohtaanto-ongelmia, eli tilanteita, joissa työttömyys ja avoimet työpaikat kohtaavat haasteellisesti. Raportti on myös hyödyllinen työnhakijoille, jotka voivat saada tietoa työllistymismahdollisuuksista esimerkiksi oman työmarkkinatilanteen tarkastelun tueksi.

Raportti sisältää kattavasti tietoa eri ammattiryhmien työllisyystilanteesta, työvoiman määrästä, avoimista työpaikoista ja palkoista. Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon, Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon, Avoimet työpaikat -tilastoon, Palkkarakenne-tilastoon ja Tulorekisterin palkkojen tilastoon. Raportti yhdistelee näitä eri rekistereistä saatuja tietoja, ja tietoja on saatavilla vuodesta 2014 heinäkuusta lähtien.

Käytettävissäsi on monipuolisia visualisointeja, kuten karttakuvia, Beveridge-kuvioita, ammattilistauksia ja palkkikaavioita, jotka auttavat hahmottamaan työmarkkinatilannetta selkeästi ja visuaalisesti. Näiden visualisointien avulla voit havainnollistaa työvoiman saatavuuden eroja eri alueilla ja ammateissa sekä tarkastella ammattien palkkatasoa ja avoimien työpaikkojen piirteitä. Sivulta löytyy myös lyhyt perehdytysvideo sovelluksen käytön tueksi.

Tutustu raporttiin:

Työvoiman saatavuus- ja kohtaanto -raportti (app.powerbi.com)