Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Haarajoen padon purkaminen ja Kaitarannankosken kunnostaminen etenee – lupahakemus jätetty aluehallintovirastoon (Uusimaa)

 

Järvenpään Kaitarannankoskessa sijaitsevan Haarajoen padon purkaminen nytkähti eteenpäin, kun hankkeen vesilupahakemus jätettiin Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon käsiteltäväksi.

Haarajoen pato on viimeinen vaelluskalojen nousun täysin estävä pato Keravanjoella. Padon purkaminen avaa uhanalaisille vaelluskaloille reitin mereltä joen latvaosiin asti sekä mahdollistaa monia uusia kutu- ja poikasalueita.

Järvenpään kaupunki, padon omistaja, WWF Suomi ja Uudenmaan ELY-keskus ovat yhteistyössä etsineet vanhan padon purkamiseksi ratkaisua, jonka avulla voidaan mahdollistaa kalojen nousu, turvata riittävät vedenkorkeudet joen yläjuoksulla sekä säilyttää edellytykset vesivoiman tuotannolle. Nyt ratkaisu on muodostettu, ja lupahakemus jätettiin aluehallintoviranomaisille käsiteltäväksi perjantaina 27.1.2023.

Purettavasta padosta ylävirtaan rakennetaan pohjakynnys, joka säätelee yläpuolisen vedenpinnan korkeutta. Pohjakynnyksen yli virtaava vesi ja padon tilalle muotoiltava koski mahdollistavat kalojen nousun, eikä erillisiä kalaportaita tarvita. Lisäksi palautettava koskialue kunnostetaan kalojen lisääntymis- ja elinalueeksi.

Hankkeen vesilupa voidaan saada aikaisintaan vuoden 2023 loppupuolella, minkä jälkeen tehdään tarvittava toteutussuunnittelu ja urakkavalmistelut. Padon purkaminen ja pohjapadon rakentaminen sekä kosken kunnostus ajoittuvat siten aikaisintaan kesäkaudelle 2024 tai kesälle 2025, mikä tarkentuu lupakäsittelyn edetessä.

 

Lisätietoja:

  • Essi Hämäläinen, projektiasiantuntija, Järvenpään kaupunki, 040 315 2246, [email protected]
  • Kari Rantakokko, johtava vesitalousasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 453, [email protected]
  • Manu Vihtonen, suojeluasiantuntija, WWF Suomi, 040 505 0620, [email protected]