Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusalueet ovat julkaisseet uuden työlupalinjauksen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä perustuu ulkomaalaislakiin (HE 114/2022). Alueelliset linjaukset liittyvät työntekijän oleskeluluvan myöntämiseen ja työvoiman saatavuuden arviointiin ja niissä määritellään, millä ammattialoilla ammattiluokkatasolla työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Työvoiman saatavuus eri ammatti- ja toimialoilla vaihtelee alueellisten ja paikallisten työmarkkinoiden rakenteen ja tilanteen mukaan.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset valmistelevat alueellisen työlupalinjauksen yhdessä alueen TE-palveluiden kanssa. Työlupalinjauksesta on myös tehty lausuntopyyntö nimetyille työmarkkinaosapuolille. Linjaus päivitetään puolivuosittain.

Syyskaudella työllisyyskehityksen näkymät ovat synkentyneet, mutta työvoimakysyntä ei ole kuitenkaan pysähtynyt ja osaajista on edelleen pulaa useilla toimialoilla. Työvoimapulaa esiintyy esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, teknologiateollisuudessa, ICT-alalla, sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. Kysyntä on hiipunut viime aikoina erityisesti rakennusalalla.

Työlupalinjaus on voimassa ajalla 8.11.2023 – 7.5.2024.

Tutustu työlupalinjaukseen tästä.