Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Yhdessä kohti uutta - TE2024 -alueellinen seminaari tiivisti yhteistyötä (Kaakkois-Suomi)

Nuori mies on kumartuneena virkailijan puoleen ja täyttävät yhdessä paperia.

17.3. 2022 pidettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston järjestämä TE-palvelut 2024-alueellinen seminaari, mihin oli kutsuttu Kaakkois-Suomen kunnanjohtajat ja työllisyysjohtoryhmien jäsenet. Kutsuttuja henkilöitä pyydettiin edelleen lähettämään seminaarikutsua haluamilleen tahoille. Linjoilla olikin parhaimmillaan yli 70 osallistujaa, joille tarjoiltiin kattava läpileikkauskatsaus kunnille näillä näkymin siirtyvistä te-palveluiden ja ELY-keskusten tehtävistä.

Kunnille siirretään pääosa nykyisin TE-toimiston vastuulla olevista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista. Kunnille syntyy näin laaja palveluvastuu kaikista oman alueensa asiakkaista. Kunnille tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle siirtyy myös sen järjestämisvastuulle tulevia palveluja koskevat hankinnat ELY-keskuksesta.

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2024 aikana.

Tilaisuuden avauspuheenvuorot pitivät johtajat Jari Saarinen Kaakkois-Suomen TE-toimistosta ja Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Palvelujohtaja Tiia Piikki TE-toimistosta ja vs. yksikön päällikkö Mikko Hannula ELY-keskuksesta jatkoivat johtajien jälkeen siirtyvien kokonaisuuksien yleisesittelyllä.
- Tämän seminaarin tavoitteena saada kaikille osallistujille yleiskuva kunnille siirtyvistä kokonaisuuksista. On kuitenkin koko ajan muistettava, että näiden esiteltävien teemojen sisällä on osioita, joiden mahdollisesta siirrosta ei vielä tiedetä, Mikko Hannula muistutti.

-TE-palveluita tuotetaan tälläkin hetkellä tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tiia Piikki kertoi. Uusi asiakaspalvelumalli (entiseltä nimeltään Pohjoismainen työvoimapalvelumalli, POMA) on jo pyritty huomioimaan viime vuonna kilpailutettujen palveluiden sisällöissä.   

Sukellus TE-palveluihin ja kokemusasiantuntijoita Keski-Suomesta​​​

Johdatteluna päivän teemaan kuultiin erikoitutkija Tarja Paanasen esitys Kaakkois-Suomen työmarkkinanäkymistä. Webinaari jatkui teemoittaisilla alustuksilla TE-palveluista. Läpikäydyt teemat pitivät sisällään asiakkuuden, työllistymisen, työnantajapalveluiden, ammatinvalinnan ja urasuunnittelun, osaamisen kehittämisen, työkyvyn arvioinnin ja tuen sekä monialaisen yhteistyön osiot.

Iltapäivällä kuultiin Jyväskylän seudun kokemuksia työllisyyden kuntakokeilun valmistelusta ja tunnelmia ensimmäiseltä vuodelta Keski-Suomen TE-toimiston johtaja Tuula Säynätmäen kertomana. Yksityiskohtaisemmin päästiin kuulemaan kuntien mietteitä työllisyyskokeilusta, kun Hanna Lähteelä (Jyväskylän seudun työllisyyskokeilu) ja Eeva Heininen (Jämsä, Keuruu ja Saarijärvi -työllisyyden kuntakokeilu) kertoivat kokemuksistaan. Kaikkiaan Keski-Suomessa kokeilussa oli mukana alueen 22 kunnasta 7.

- TE2024 -uudistus ei ole suoraan verrattavissa siihen, miten työllisyyden kuntakokeiluja toteutetaan 118 kunnassa, Säynätmäki muistutti. Kuntakokeilujen toteutus ja TE-palvelu-uudistuksen myötä syntyvät pysyvät palvelurakenteet tulevat eroamaan paljonkin toistaan. Säynätmäki nosti esimerkkinä kannustavan rahoitusmallin uutena asiana, jota ei sovelleta kuntakokeiluissa. -Kuntakokeilussa saatavia oppeja ja hyviä palvelupohjia tullaan kuitenkin hyödyntämään TE-palvelu-uudistuksessa, Säynätmäki kertoi.

Kuntakokeilujen kokemuksista selvisi, että on tärkeää, että ei suoraan kopioida vanhojen organisaatioiden toimintatapoja vaan luodaan uutta yhdessä, jotta saadaan osaajat pysymään ja kiinnittymään työpaikkaan. Myös työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys, sekä tasapuolinen viestintä korostuvat. Kuntakokeilussa mukana olevia kuntia on puhuttanut eniten järjestämisvastuukysymys. - Meidän mielestämme järjestämisvastuu pitää olla kunnilla, totesi Hanna Lähteelä kuntakokeilutuntemuksia summatessaan.    

Valmistelu TE2024-muutokseen menossa koko Kaakkois-Suomessa   

Vaikka Kaakkois-Suomi oli ainoa alue Suomessa missä ei kuntakokeiluihin lähdetty, on alueellinen valmistelu TE20204 -osalta edennyt niin Etelä-Karjalassa kuin Kymenlaaksossakin. Näistä kuultiin, kun tilannetta Lappeenrannan osalta valotti Sanna Natunen, Kouvolasta Sanna-Riitta Junnonen ja Kotkasta Kati Homanen.

Webinaarin päätesanoissa ELY-keskuksen Satu Mäkelä lähetti kiitoksen monipuolisesta esittelystä kuntiin siirtyvistä toimista. Myös kokemukset Keski-Suomen osalta olivat tärkeitä kuulla. - Kuntakokeilualueista voidaan varmasti ammentaa oppeja tulevia muutoksia silmällä pitäen, vaikka valmistelu on aina haastavaa silloin, kun lakeja ei ole vielä lyöty lukkoon. Tärkeää on matka ja yhteistyön tekeminen, ja olemme jatkossakin käytettävissä jatkovalmisteluiden osalta, lupasi Satu Mäkelä. - Yksi päivän tavoitteista oli myös se, että opimme toisiltamme ja sitä kuuluisaa pyörää ei tarvitse aina keksiä uudestaan!

Lopuksi vielä lainaus Imatran kaupungin kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlamolta: "Kiitollisena TE-palvelujen ja ELY:n väelle erinomaisesta ja tarpeellisesta seminaarista! Näillä eväillä on hyvä jatkaa yhteistä valmistelua."

Lue lisää TE2024 -uudistuksesta työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta (tem.fi)
 

Teksti: Minna Niukkanen
Viestintäasiantuntija