Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

UKK: Kevättulvat - mitä, missä ja milloin? (Pirkanmaa)

Tänä keväänä voi olla edessä pahimpia tulvia vuosikymmeniin Pirkanmaalla. Keräsimme avuksesi vastaukset yleisimpiin kysymyksiin tulvista ja niihin varautumiseen.

Päivitetty 11.5.2022

Millainen tulvakevät Pirkanmaalle on tulossa?

Järvien vedenpinnat ovat nousseet keskimääräisen tulvakorkeuden yläpuolelle. Monin paikoin vedenkorkeudet ovat laskeneet. Suurimpien järvien vedenpinnat nousevat vielä toukokuun ajan. Viime vuonna vedenpinnat nousivat myös korkealle, mutta tänä keväänä vedenkorkeudet ovat monin paikoin 10-20 cm viime vuotista korkeampia.

Millaisia tulvavahinkoja on odotettavissa Pirkanmaalla?

Suurimpien järvien rannoilla olevat alavat pellot ja rannan läheiset rakennukset voivat kärsiä tulvavahinkoja.

Milloin ovat pahimmat tulva-ajat Pirkanmaalla?

Tulvakausi on alkanut huhtikuun puolessa välissä ja se jatkuu toukokuun loppuun. Yleisesti vedenkorkeudet ovat laskeneet, mutta suurimpien järvien vedenkorkeudet ovat edelleen nousussa.

Miten Pirkanmaalla on varauduttu tulviin?

Pirkanmaan suurimmat säännösteltävät järvet ovat Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi sekä Rauta- ja Kulovesi. Kaikkien näiden järvien vedenkorkeuksia on talven mittaan laskettu, jotta järvissä olisi tilaa tulvavesille. Myös pienemmillä säännöstellyillä järvillä vedenkorkeuksia on laskettu talvella.

Mihin voin ilmoittaa tulvahavainnoista tai uhkaavan korkeasta vedestä?

Mistä voin seurata tulvatilannetta?

Vesitilannetta voi seurata vesi.fi karttapalvelussa, jossa on esitettynä lähipäivien tulvavaroitukset. Karttapalvelussa voi tarkastella yksittäisten järvien vedenkorkeuksien kehittymistä.

ELY-keskus tiedottaa säännöllisesti vesitilanteesta ja sen kehittymisestä.

Miksi joidenkin järvien vedenkorkeudet olivat talvella hyvin matalalla?

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia on laskettu talven mittaan, jotta järvissä olisi tilaa tulvavesille. Luonnontilaisilla eli säännöstelemättömillä järvillä vedenkorkeudet ovat talven aikana olleet keskimääräisiä.

Miten voin varautua tulviin?

Pelastuslain mukaan jokainen on velvollinen suojaamaan omaisuuttaan ja huolehtimaan riittävästä varautumisesta myös tulviin. Lisätietoja kodin suojaamisesta tulvalta on saatavilla vesi.fi palvelussa.

Nyt olisi hyvä aika tarkistaa, ovatko veneet ja esimerkiksi talveksi maalle nostetut laiturit siirretty riittävän kauas vesirajasta.

Mistä saan neuvoja tulva-asioissa?

Vesi.fi palvelussa on useita lyhytartikkeleja tulviin varautumiseksi, esimerkiksi:

Vesitilannetta voi seurata vesi.fi karttapalvelussa, jossa on esitettynä lähipäivien tulvavaroitukset. Karttapalvelussa voi tarkastella yksittäisten järvien vedenkorkeuksien kehittymistä.

Mitä teen, jos rakennukseni on vaarassa kastua?

Henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa tulee olla yhteydessä hätänumeroon 112.

Pelastuslain mukaan jokainen on velvollinen suojaamaan omaisuuttaan ja huolehtimaan riittävästä varautumisesta myös tulviin. Lisätietoja kodin suojaamisesta tulvalta on saatavilla vesi.fi palvelussa.

Uhkaavista vedenkorkeuksista voi ilmoittaa vesi.fi karttapalvelussa.

Mistä haen korvauksia rakennukselle tai irtaimistolle aiheutuvista tulvavahingoista?

Aiheutuneista tulvavahingoista voi hakea korvausta omasta vakuutusyhtiöstä, jos kotivakuutus sisältää tulvaturvan. Lisätietoja tulvavahinkojen korvaamisesta on saatavilla vesi.fi palvelussa.

Kuka arvioi tulvan poikkeuksellisuuden vahingonkorvauksia varten?

Tulvan poikkeuksellisuusarvioita pyytävät vakuutusyhtiöt Suomen ympäristökeskukselta. Tulvan poikkeuksellisuus määritellään vasta tulvan jälkeen.

Mihin ilmoitan, jos huomaan vettä tiellä tai tierumpu on tukkeutunut?

Jos veden nousu uhkaa katkaista maantien liikenteen tai uhkaa maantien varrella olevan kiinteistön rakenteita, ota välittömästi yhteyttä Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (avoinna 24/7).

Tielle nousseesta tulvavedestä tai tukkeutuneesta tierummusta voi ilmoittaa Palauteväylä palveluportaalissa.

Voiko yksityistien tiekunta saada korvausta tielle aiheutuneista tulvavahingoista?

Yksityistie voi saada valtionavustusta hankkeisiin, joissa liikennöinti tiellä on tapahtuneen vaurion takia kokonaan estynyt tai uhkaa estyä. Tällaisia hankkeita voivat olla mm. teiden tulvavaurioiden korjaaminen ja estäminen.

Tien yksittäisten pahojen vauriokohteiden korjaaminen kuuluu myös ensisijaisesti avustettaviin hankkeisiin, mikäli vauriot ovat merkittävien luonnonolosuhteiden aiheuttamia sekä yllättäviä. Tien on voinut tai uhkaa katkaista esimerkiksi vesistötulva.

Lisätietoja yksityistieavustuksen hakemisesta löydät Ely-keskus.fi-sivuilta.

Miten toimin, jos peltoni uhkaa jäädä veden alle? Voinko saada vahingonkorvausta?

Jos tulvatilanne estää tai hankaloittaa tavanomaisten viljelytoimien tekemistä jollakin lohkolla, niin viljelijän tulee ottaa yhteyttä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Voit etsiä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten yhteystietoja Ruokaviraston nettisivuilta.