Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tyytyväisyys maanteiden kuntoon pysyi lähes ennallaan

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden kuntoon on pysynyt samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Raskaan liikenteen tyytymättömyys on puolestaan hivenen kasvanut, selviää Väyläviraston tilaamasta tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta.

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa.Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Tutkimusten tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.

Väylävirasto määrittelee maanteiden kunnossapidon tavoitetason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Lue lisää: