Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uusi työnhakumalli on saanut sekä risuja että ruusuja (Pirkanmaa)

TE-toimistoissa ja kuntakokeiluissa on toukokuun alusta lähtien työnhaussa noudatettu uutta palvelumallia. Uudessa mallissa työttömiä työnhakijoita velvoitetaan hakemaan neljää työmahdollisuutta kuukaudessa.

Velvollisuuksien vastapainoksi työnhakijat saavat tukea entistä nopeammin. Kun työnhakija on ilmoittautunut työnhakijaksi, hänelle järjestetään viiden arkipäivän kuluessa alkuhaastattelu. Alkuhaastattelussa TE-toimiston tai kunnan virkailija arvioi työnhakijan palveluntarpeen ja laatii tämän kanssa yhdessä työllistymissuunnitelman. Sen jälkeen työnhakija tapaa virkailijan kahden viikon välein työnhaun kolmen ensimmäisen kuukauden ajan.

Muutoin työnhakijoiden palvelut ovat säilyneet ennallaan. Työnhakijoille tarjottavia palveluita ovat muun muassa työnhakuvalmennus sekä työvoima- ja rekrytointikoulutukset.

Aluksi palvelumallia toteutettiin uusien työnhakijoiden asioinnissa. Muut työnhakijat otetaan mukaan asteittain, kun heidän työllistymissuunnitelmaansa päivitetään.

Aktiivinen yhteydenpito on saanut työnhakijoilta kiitosta

Työnhakijat ovat pitäneet hyvänä tiheämpää yhteydenpitoa viranomaisen ja työnhakijan välillä. Tukea on ollut saatavilla, palvelu on yksilöllisempää ja oman työnhaun kokonaiskuva on hahmottunut paremmin. Monet kokevat työnhaun aloittamisen nyt selkeämmäksi.

Työnhakuvelvoite on selkeästi herättänyt eniten kritiikkiä uudistuksessa. Erityisesti väliaikaisesti kesäkausiksi työttömäksi jääneet ovat kokeneet velvoitteen raskaaksi, erityisesti opetusalan henkilöt.

Asiantuntijan näkökulmasta malli on tuonut huomattavasti lisää työtä, muun muassa erilaisia asiakasjärjestelmään liittyviä tietojen kirjauksia. Myös tiheät yhteydenottoajat vaatisivat enemmän resursseja.

Palautetta työnhakumallin toteuttamisesta kerätään työnhakijoilta sekä työnhakijoiden kanssa työskenteleviltä asiantuntijoilta. Mallia on toteutettu vasta neljä kuukautta, joten vaikuttavuutta on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa.

TE-palvelut -tunnus

-  -  -

Sanastoa

Työnhakuvelvoite
Työnhakijan tulee hakea vähintään tiettyä määrää työpaikkoja joka kuukausi, jotta oikeus työttömyysturvaan säilyy.

Työllisyyssuunnitelma
TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija työnhakijan kanssa henkilökohtaisen suunnitelman, jonka tavoitteena on nopea työllistyminen. Työllistymissuunnitelmassa sovitaan työnhaun tavoitteista, työnhakuvelvollisuudesta, miten voi itse edistää työllistymistä, mitä palveluja työnhakija tarvitsee ja miten asioita hoidetaan jatkossa TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa.