Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Syksyllä jaossa rahaa vesistöjen kunnostamiseen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan parantamiseen (Pirkanmaa)

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. ELY-keskukset myöntävät avustusta vesien tilaa ja käyttöä parantaviin vesistökunnostushankkeisiin sekä kokonaisvaltaista maa- ja metsätalouden vesienhallintaa edistäviin hankkeisiin. Avustusten hakuaika on 18.10.–30.11.

Vesistön tilan selvittämiseen, kunnostustoimenpiteiden valintaan sekä keskusteluihin muiden asianosaisten kanssa kannattaa varata riittävästi aikaa. Hankesuunnitelman laatimisen syksyn hakua varten voi aloittaa vaikka heti.

Kuvistuskuva.

Vesistöjen kunnostaminen onnistuu parhaiten yhteispelillä. Valuma-alueen kuormituksen vähentämiseen tarvitaan kaikkien valuma-alueen toimijoiden panosta.

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yhdistykset, yritykset ja kunnat. Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolikkaan voi kattaa esimerkiksi omalla rahoituksella, talkootyöllä tai sponsoreilta saadulla tuella. Vesistökunnostusten avustusta haetaan hankealueen ELY-keskuksesta. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Viisivuotisen (2019–2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lisätietoa

Virtaa vesienhoitoon - vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku (ym.fi)

Vesiensuojelun tehostamisohjelma (ym.fi)

Vesistökunnostusverkosto (ymparisto.fi)

Ajantasaista vesitietoa (vesi.fi)