Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoimintaverkostohankkeille avattu rahoitushaku

Yhteistoimintaverkostohankkeilla edistetään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteita ja käytännön toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat avanneet yhteisen rahoitushaun, jolla halutaan vahvistaa alueellista yhteistyötä metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Rahoitushakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 15.11.2022.

Metsien suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä yhteensovittavissa yhteistoimintaverkostohankkeissa voi olla mukana esimerkiksi metsänomistajia, ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, kuntia, yrityksiä, järjestöjä ja muita toimijoita. Verkostohankkeiden rahoittamiseen on käytössä vuosittain yhteensä noin 100 000–150 000 euroa. Vuonna 2023 on tarkoitus käynnistää 1–3 hanketta. Hankkeita varaudutaan rahoittamaan myös vuosina 2024–2025, jos valtion talousarviossa osoitetaan niille tarvittavat määrärahat.

Tarkemmat tiedot hankehausta ja sen teemoista sekä hakuohjeet ja -lomakkeet (mmm.fi)

Lue lisää

Metsien monimuotoisuutta turvaaville yhteistoimintaverkostohankkeille avattu rahoitushaku (maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön tiedote 19.9.2022, ym.fi)