Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kevättä rinnassa, vettä ojassa - pakkasyöt pitävät vielä lumen maassa (Pirkanmaa)

Poutainen sää ja yöpakkaset ovat hidastaneet lumen sulamista Pirkanmaalla. Viime päivinä lämpö on vauhdittanut lumen sulamista etenkin kaupunkialueilla. Suuremmissa vesistöissä sulaminen ei ole vielä näkynyt merkittävästi, vaikka paikoitellen ojat ovat täyttyneet sulamisvedellä. Säännöstellyillä järvillä on varauduttu mahdollisiin tulviin.

Kun kevätauringon paiste lisääntyy ja ilman lämpötila nousee, alkaa talven aikana kertynyt lumi sulaa. Lumi sulaa aluksi kaupunkialueilta kaduilta ja katoilta, joihin auringonlämpö vaikuttaa suoraan. Metsä- ja peltoalueilta lumet sulavat selvästi hitaammin.

Lumessa riittää painoa

Tänä talvena Pirkanmaalla on saatu nauttia upeista talvimaisemista ja lumikertymät ovatkin olleet suurimmat vuosiin. Lumi on ollut painavaa eli se on sisältänyt paljon vettä.

Parhaimmillaan on Orivedellä mitattu lumen painoksi lähes 180 kilogrammaa neliömetrillä, kun Pirkanmaan keski- ja pohjoisosissa keskimäärin päästään noin 80-100 kilogrammaan.

Kevään tulvat riippuvat sääolosuhteista

Lumimäärä ei vielä kerro, minkälainen tulvakeväästä tulee. Voimakkaasti lämmennyt ilma höystettynä vesisateella saa lumet sulamaan hetkessä. Toisaalta pakkasyöt ja sateettomuus hidastavat sulamista eli sulamisaika tällöin pitenee. Tämä tilanne on ollut viime aikoina.

Lämpimän viime viikonlopun jälkeen sulaminen vauhdittui jonkin verran, ja se näkyy etenkin ojissa, pienissä joissa ja puroissa. Yöpakkaset hidastavat sulamista toistaiseksi.

Säännöstelyllä varaudutaan kevättulviin

Tiesitkö, että Pirkanmaan suurista järvistä monia säännöstellään? Säännöstely tarkoittaa aktiivista vesimääriin vaikuttamista padolla tai voimalaitoksella. Tarkemmin vesistösäännöstelyn tarkoituksesta löytyy vesi.fi palvelusta: Miksi vesistöjä säännöstellään? Säännöstely perustuu eri oikeusasteiden antamiin lupapäätöksiin. Tarkemmin säännöstelyluvista löytyy myös vesi.fi palvelusta: Säännöstelyluvat

Meillä Pirkanmaalla säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia on laskettu talven mittaan. Sulamisen myötä vesiä pidätetään järvissä seuraavien päivien ja viikkojen aikana. Tällä helpotetaan sekä alapuolisten vesistöjen että säännöstellyn järven tulvia. Tänä vuonna suuren lumimäärän vuoksi vedenkorkeuksia on laskettu aikaisempia vuosia enemmän, jotta varautuminen kevättulviin on riittävää.

Käypä kurkkaamassa vesi.fi-karttapalvelusta järvien vedenkorkeuksia. Kuvassa on esimerkkinä Näsijärven vedenkorkeus:

Kuvankaappaus vesi.fi-sivustolta.

Itä-Pirkanmaalle ennustetaan suurimmat tulvahuiput

Kaikkia vesiä ei säännöstellä vaan ne ovat luonnontilaisia, minkä vuoksi vedenpinta niissä nousee vuosittain sulamisvesien myötä korkeallekin. Tänä vuonna etenkin maakunnan itäosissa eli Längelmäveden ja Hauhon reiteillä on odotettavissa keskimääräistä suurempia tulvia. Ainakin jonkin verran peltoja kastunee ja mahdollisesti rannanläheisiä rakennuksia.

Lopuksi pitää vielä korostaa, että nopea sulaminen nostaa vedenkorkeuksia nopeammin ja korkeammalle, kun taas hidas sulaminen kestää pitkään tulvahuipun jäädessä vaimeammaksi.