Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Harri Vitikka: Kestävien kulkumuotojen osuutta halutaan edistää etenkin kaupunkiseuduilla

ELY-keskuksen liikennevastuualueen perustehtävä on valtion maanteiden tienpito, eli teiden suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja liikenteen hallinta. Tieliikenne on Suomen pääkulkumuoto, jonka osuus kotimaan tavaraliikenteen suoritteesta on 75 prosenttia, henkilöliikenteen osalta peräti 90 prosenttia.

Maantiet ja tienpito ovat kuitenkin vain osa liikennejärjestelmätyötä, jossa kaikkia väylä- ja kulkumuotoja sekä liikenteen palveluita tarkastellaan kokonaisuutena. ELY-keskuksen roolina liikenteen palveluissa on erityisesti joukkoliikenteen järjestäminen toimivalta-alueellaan kaupunkiseudun ulkopuolella.

Liikennejärjestelmän tavoitteena on saavutettavuus, kestävyys ja taloudellinen tehokkuus. Suunnittelua ohjaavat aina liikenneturvallisuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen. Etenkin kaupunkiseuduilla työssä korostuu kestävien kulkumuotojen edistäminen lisäämällä matkaketjuja sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta.

Liikennejärjestelmätyö onkin paljolti yhteistyötä, jossa vastuulliset toimijat tekevät yhdessä päätöksiä kestävän järjestelmän hyväksi. Haastetta lisää se, että valtion väylänpidon rahoitusta voidaan lähtökohtaisesti käyttää vain valtion väylille. Valtionavustuksia kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä raitiotiehankkeille myöntää toki myös Traficom. Yhtenä keinona suurilla kaupunkiseuduilla on MAL-sopimus, joka ohjaa maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuja.  

Tärkeä osa toimivaa liikennejärjestelmää on myös väylien päivittäisestä hoidosta ja ylläpidosta huolehtiminen. ELY-keskuksella on siinä merkittävä rooli, ja kehittämistavoitteita erityisesti kestävien kulkumuotojen osalta.  

Luotetaan siihen, että liikennejärjestelmä toimii myös joulun aikaan, ja pääsemme vastaanottamaan joulurauhan kukin omalla tavallamme ja omalla kulkumuodollamme. Joskus on hyvä vain pysähtyä ja jäädä paikalleen.  

Harri Vitikka
Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö
Pirkanmaan ELY-keskus

Harri Vitikka.

Kuva Tinnu Salonen