Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Elintarvikeala on kasvu- ja uusiutumishakuinen toimintaympäristön myllerryksessä

Elintarvikealan yritykset ovat kasvuhakuisia ja hakevat uudistumista monin eri tavoin. Myös uusia elintarvikeyrityksiä on perustettu aktiivisesti. Elintarvikealan pk-yritysten lähiajan suhdannenäkymät jäävät vuoden takaista heikommiksi, mutta ovat vertailualoja myönteisemmät. Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia elintarvikealan yritykset ovat kokeneet muita pk-yrityksiä enemmän.

Elintarviketeollisuudessa työskentelee yli 34 000 henkilöä kokoaikaisesti noin 1 850 yrityksessä eri puolella maata. Joka kolmas elintarviketeollisuuden yritys on leipomoalan toimija. Viime vuosina uusia yrityksiä on vuosittain perustettu noin 250. Elintarviketeollisuus on vakaa työllistäjä talouden eri tilanteissa. Osaavan työvoiman saatavuudessa on alkanut näkyä aiempaa enemmän haasteita.

Tiedot perustuvat Elintarvikeala - muutosjoustavaa verkostotaloutta -toimialaraporttiin ja Elintarvikealan valmistusta koskevaan pk-yritysbarometriin, jotka työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut 13.12.2022.

Pk-elintarvikeyritykset ovat edelleen kasvuhaluisia, mikä käy ilmi elintarvikkeiden valmistuksen toimialabarometristä. Voimakkaasti kasvuhakuiseksi ilmoittautui 33 prosenttia ja mahdollisuuksien mukaan kasvua haki 35 prosenttia elintarvikeyrityksistä, kun edellisvuonna yhteenlaskettu osuus oli 54 prosenttia.

Lue lisää

Elintarvikeala on kasvu- ja uusiutumishakuinen toimintaympäristön myllerryksessä (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.12.2022, tem.fi)