Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Korotuksia yksityisteiden korjaamisen valtionavustuksiin

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta muun muassa yksityistien parantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla.

Yksityisteiden korjauskustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosina muun muassa inflaation ja energiakriisin takia. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2021-2032 on linjattu, että valtio korottaa yksityisteiden valtionavustusten avustusprosenttia. Myös hallitusohjelmaan on kirjattu, että yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan ja että alemman tieverkon ja yksityisteiden korjausvelan tulee vähentyä.

Asetusmuutoksen tavoitteena on kannustaa tiekuntia parantamaan ja korjaamaan yksityisteitä sekä vähentää yksityisteiden korjausvelkaa. Toimiva yksityistieverkosto parantaa huoltovarmuutta ja helpottaa muun muassa kotimaisen puun kuljetuksia yksityisteiden varsilta metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeisiin.

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:

  • tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %
  • merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
  • luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %
  • lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %
  • talvitie 65 % → 70 %

Asetus yksityisteistä täydentää yksityistielakia, ja siinä säädetään tarkemmin muun muassa yksityistien rakentamisen sekä kunnossapidon valtionavustuksista, niiden hakumenettelyistä sekä maksatuksista.

Mitä seuraavaksi?

Asetus on voimassa 1.1.2023–31.12.2025. Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta ELY-keskuksesta. Vuonna 2022 saapuneisiin vireillä oleviin avustushakemuksiin, joiden hankkeen osalta ei ole vielä aloitettu töitä, sovelletaan uutta asetusta.

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvioissa, paljonko yksityisteiden parantamiseen suunnataan rahoitusta. Hallituksen talousarvioesitykseen perustuva vuoden 2023 määräraha on 23 miljoonaa euroa ja lisäksi on käytettävissä aiempien vuosien siirtomäärärahoja noin 44 miljoonaa euroa (sitomaton määräraha).

Lue lisää

Korotuksia yksityisteiden korjaamisen valtionavustuksiin (Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 8.12.2022, lvm.fi)