Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin

Laajana yhteistyönä valmistunut ”Vesitalousisännöitsijän opas” on suunnattu erityisesti isännöitsijöille, mutta myös muille ojitushankkeista tai vesistökunnostushankkeista vastaaville. Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista.

Oppaan on laatinut laaja joukko ELY-keskusten asiantuntijoita, isännöitsijöinä toimivia sekä metsätalouden asiantuntijoita.

Vesitalousisännöitsijän opas ja muuta tietoa ojituksiin ja peruskuivatushankkeisiin löytyy internetsivuilta:

Lue lisää

Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin (ELY-keskuksen tiedote 11.11.2022, sttinfo.fi)