Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Lapin ELY-keskus hakee ehdokkaita jätehuollon yhteistyöryhmään (Lappi)

Lapin ELY-keskus perustaa toimialueelleen jätelain edellyttämän alueellisen yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on tukea valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja seurantaa.

Jätelakikirjauksen mukaisesti yhteistyöryhmän keskeisinä tehtävinä on edistää valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja seurata toimeenpanon toteutumista. Yhteistyöryhmä toimittaa ympäristöministeriölle alueellista tietoa jätteenkäsittelykapasiteetista, jätehuollon järjestämisestä ja jätehuollon kehittämistarpeista. Lisäksi yhteistyöryhmässä käsitellään jätelainsäädännön keskeisiä muutoksia ja jätehuoltosektorin ajankohtaisia asioita. 

Jätesuunnitelma asettaa tavoitteet maamme jätehuollon kehittämiselle ja jätteen synnyn ehkäisylle. Huhtikuussa 2022 julkaistu ”Kierrätyksestä kiertotalouteen - Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027” on luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

Ilmoita organisaatiosi ehdokas syyskuun loppuun mennessä

Yhteistyöryhmä muodostetaan ELY-keskuksen toimialueen kuntien, aluehallintoviranomaisten, toiminnanharjoittajien sekä säätiöiden ja yhdistysten edustajista. Säätiöillä ja yhdistyksillä tarkoitetaan rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät.

Yhteistyöryhmän toiminta-aika ulottuu koko suunnitelmakaudelle. Kokouksia järjestetään 1–2 kertaa vuodessa ja ne pidetään pääosin etäyhteyksillä. Ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi marraskuussa 2022. 

Lapin jätehuollon yhteistyöryhmän kooksi tulee maksimissaan noin 35 henkilöä. Ehdokkaiden nimeämisissä Lapin ELY-keskus huomioi erityisesti ehdokkaan ja hänen edustamansa organisaation kosketuspinnan, kokemuksen ja aktiivisen toiminnan valtakunnallisen jätesuunnitelman painotuksiin ja tavoitteisiin liittyen.

Lapin ELY-keskus on lähettänyt työryhmään nimeämispyyntökirjeen jätehuollon parissa toimiville tahoille. Myös organisaatioilla, jotka eivät ole saaneet kirjettä, on mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa osallistua ryhmän toimintaan ehdottamalla alla esitetyn mukaisesti jäsentä työryhmään.

Ehdotuksia jäseneksi yhteistyöryhmään voi lähettää 30.9.2022 saakka ylitarkastaja Jukka Alatervolle (jukka.alatervo@ely-keskus.fi) tai suoraan ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi, viestiin maininta diaarinumerosta KEHA/9315/2022).