Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kipsihaku innoitti viljelijät yhteisiin vesienhoitotalkoisiin

Maksutonta peltojen kipsikäsittelyä pystyi tänä vuonna hakemaan koko Suomen rannikkoalueella. Kipsihaku herätti suurta kiinnostusta, ja laajentuneen hankkeen myötä kipsinlevityshakemuksia tuli kaikkiaan noin 37 000 hehtaarille.

Kokemukset kipsikäsittelystä ovat olleet myönteisiä, eikä haittoja viljelylle ole havaittu. Tutkimusten mukaan kipsikäsittelyllä voidaan pienentää peltomaalta tulevaa fosforin, kiintoaineksen ja orgaanisen hiilen kuormitusta vesistöihin noin 50 prosentilla. Kipsi ei suolaa, koveta eikä happamoita maaperää. Hankkeessa käytettävä kipsi on kotimaisessa lannoitevalmistuksessa syntyvää sivutuotetta, jonka laatu on tutkittu.

Kipsikäsittely on viljelijälle maksuton ja verovapaa, ja kipsin levitys hoidetaan ELY-keskuksen kilpailuttaman urakoitsijan toimesta. Saaristomeren valuma-alueella Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla kipsihakua on päätetty jatkaa 31.8. saakka. Koko Suomen rannikkoalueen kattava kipsihaku avataan taas keväällä 2023.

Hae kipsikäsittelyä (kipsinlevitys.fi)

Lue lisää

Kipsihaku innoitti viljelijät yhteisiin vesienhoitotalkoisiin (ELY-keskuksen tiedote 16.8.2022, sttinfo.fi)