Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Haitallisten vieraslajien torjunnan rahoituksen avustushaun toisen hakukierroksen päätökset on tehty – 27 hanketta sai rahoitusta

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa ohjaamalla avustusrahoitusta vieraslajien torjuntatoimiin. Tässä rahoitushaussa avustettuja hankkeita käynnistyy ympäri Suomea kaikkiaan 27 kappaletta.

Toisella hakukierroksella loppuvuodesta 2021 hakemuksia saapui hankehausta vastaavaan Kainuun ELY-keskukseen yhteensä 37 kappaletta ja haettu avustussumma oli noin 1,21 miljoonaa euroa. Rahaa oli tällä hakukierroksella jaossa 580 000 euroa, joten monta hyvää hanketta jäi tälläkin kertaa rahoittamatta.

Rahoitetuissa hankkeissa torjutaan haitalliseksi säädettyjä vieraslajeja eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon. Lisäksi hankkeiden on toteutettava haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmaa. Rahoitetuissa hankkeissa painotettiin varsinaisia torjuntatöitä, jotka kohdistuivat luonnonsuojelualueille, virkistysalueille tai niiden lähialueille sekä rantaluontoon ja saaristoon. Valtaosassa rahoitetuissa hankkeissa osallistetaan myös nuoria vieraslajien torjuntaan.

Lue lisää

Haitallisten vieraslajien torjunnan rahoituksen avustushaun toisen hakukierroksen päätökset on tehty – 27 hanketta sai rahoitusta (sttinfo.fi)