Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Avustus elinkeinoelämäverkottuneisiin tutkimushankkeisiin on haettavana 1.9.-31.10.2022 (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on syys-lokakuun ajan haettavana avustusta elinkeinoelämäverkottuneisiin tutkimushankkeisiin. Haku koskee Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntia.

Avustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille, joiden tehtäviin kuuluu tutkimus. Avustuksella nopeutetaan innovaatioiden ja tutkimustiedon hyödyntämistä pk-yritysten toiminnassa sekä edistetään soveltavan tutkimustiedon nopeaa kaupallista hyödynnettävyyttä.

Elinkeinoelämäverkottuneissa tutkimushankkeissa edistetään elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa, joka tapahtuu koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten yhteistyönä yritysten kanssa. Hankkeita toivotaan toteutettavan ylimaakunnallisena yhteistyönä Pohjois- ja Itä-Suomen alueella ja niiden tulee kohdistua maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden painopis-tealoille.

Avustusta haetaan EURA 2021 -järjestelmässä, eura2014.fi.