Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Virtain Muovityö tehosti tuotantoaan optimoimalla materiaalivirtoja ja hyödyntämällä automaatiota, investointituki mahdollisti hankkeen toteuttamisen nopeammin ja laajemmin (Pirkanmaa)

Virtain Muovityö Oy (VMT) on Virroilla Pirkanmaalla sijaitseva kasvava perheyritys, jonka päätoimialana on teknisten muovituotteiden valmistus. Yrityksen tarina on alkanut 30 neliömetrin autotallipajasta yhden miehen yrityksenä. Virtain Muovityö on kasvanut tähän päivään mennessä noin 20 henkilöä työllistäväksi kasvuyritykseksi, jonka toiminnan ytimessä ovat vastuullisuus ja laadukkuus.

​​​Yrityksessä toteutettiin muutama vuosi sitten sukupolvenvaihdos, jonka myötä perheyrityksen tarina on saanut jatkoa. Pirkanmaan ELY-keskus myönsi yritykselle viime vuonna maaseuturahaston yritystukea. Investointituen myötä yrityksessä on otettu käyttöön uudet tuotantotilat, johon on siirretty koko puhallusmuovaustuotanto. Halliin tehtiin tarvittavat muutokset ja investoitiin uuteen jäähdytys- ja raaka-ainejärjestelmään.

– Investointituki on mahdollistanut tarvittavien investointien toteuttamisen laajempana ja nopeammalla aikataululla. Olemme saaneet tuotantomme iskukykyiseksi ja näen että meillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä tulevaisuudessakin, luottaa toimitusjohtaja Marja Mäkinen.


​​​​​​​Puhallusmuovaus on nopea ja kustannustehokas sarjavalmistusmenetelmä isoillekin säiliöille. Kuvassa Niko Vehmasaho työssään.

Puhallusmuovaus- ja ruiskuvalutuotannon keskittäminen eri halleihin on helpottanut prosessien hallintaa, ja tilat mahdollistavat tulevaisuuden kasvun ja lisäinvestoinnit.
– Uusien varastotilojen ansiosta voimme optimoida valmistuserät ja pitää asiakkaille sopimusten mukaisia puskurivarastoja, Marja Mäkinen kertoo.

Tuotantoa on tehostettu materiaalivirtoja optimoimalla ja automaatiota hyödyntämällä. Hanke on erittäin merkittävä yrityksen tulevaisuuden kannalta ja mahdollistaa tuotannon kaksinkertaistamisen seuraavan viiden vuoden sisällä.

Virtain Muovityö on aina lähtenyt rohkeasti kokeilemaan uusia tuulia muovituotteiden valmistuksessa

Perinteisesti puhallusmuovauksella on valmistettu pulloja ja kanistereita.
– Teknisessä puhallusmuovauksessa olemme olleet alalla pioneereja. Me olemme erikoistuneet teknisiin ratkaisuihin, joita olemme toteuttaneet esimerkiksi ajoneuvoteollisuudelle. Valmistamme säiliömäisiä tuotteita, kuten polttoaine- ja pesunestesäiliöitä. Pyrimme saamaan asiakkaalle mahdollisimman valmiita osakokoonpanoja, jolloin asiakas säästää materiaali- ja työvoimakustannuksia, Marja Mäkinen selventää.

Yrityksessä hyödynnetään kierrätysmuoveja laajasti tuotannossa ja niitä kysytään tuotteisiin yhä useammin.
– Muovimateriaalien tarkempi käyttö tulee tehostumaan tulevaisuudessa ja meillä on hyvät valmiudet hankkia laadukkaita kierrätysaineita luotettavista lähteistä. Ympäristöasiat ovat meillä esillä tuotesuunnittelun- ja valmistuksen kaikissa vaiheissa, sanoo Marja Mäkinen.


Ajoneuvoteollisuudessa hyödynnetään laajasti teknisiä säiliöitä ja valmiita osakokoonpanoja.​​​​​​​

​​​​​​​

https://vmtplastic.fi/

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea ELY-keskuksesta yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin.

Lue lisää: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/

Kuvat: Virtain Muovityö Oy