Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Urakoitsijoille kiitosta teiden talvihoidon onnistumisista (Pohjalaismaakunnat)

Väylävirasto teettää vuosittain tutkimuksen talven tienkäyttäjien tyytyväisyydestä. Tutkimuksen mukaan teiden talvihoito on pääteiden osalta pysynyt suunnilleen samana aikaisempiin vuosiin verrattuna. Muiden teiden osalta tyytyväisyys on kuitenkin parantunut.

Tutkimuksen perusteella urakoiden joukosta poimittiin asiakaspalvelussa ja -tyytyväisyydessä parhaiten onnistuneet hoitourakat. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vaikutusalueelta palkittiin kaksi urakkaa: Kristiinankaupungin ja Vetelin perusurakat. Urakoitsijoina toimivat Kristiinankaupungissa YIT Suomi Oy ja Vetelissä Tapio Pahkakangas Oy. Urakoitsijat saivat kiitokset ja diplomit huomionosoituksista kakkukahvien merkeissä.

 

Tapio Pahkakangas Oy:n edustajat työnjohtaja Markku Koski työmaapäällikkö Kari Kinnunen sekä toimitusjohtaja Tapio Pahkakangas seisomassa diplomin kanssa kaluston edessä.

Vetelin hoitourakan onnistumisesta palkitun Tapio Pahkakangas Oy:n edustajat työnjohtaja Markku Koski (vas.) työmaapäällikkö  Kari Kinnunen sekä toimitusjohtaja Tapio Pahkakangas.

 

YIT Suomi Oy:n edustajat Mikko Muukari, Daniel Höglund ja Johan Ström pitelemässä kunniakirjaa kaluston keulan edessä.

Kristiinankaupungin hoitourakan urakoitsijan YIT Suomi Oy:n edustajat Mikko Muukari, Daniel Höglund ja Johan Ström.

 

Urakoitsijoiden edustajat olivat otettuja saamastaan kiitoksesta. Tapio Pahkakangas sekä YIT Suomen Johan Ström ovat yhtä mieltä siitä, että tienhoitoon liittyvä palaute on usein negatiivista, joten kunnianosoitus tuntuu erityisen hyvältä.

 

Väylänpitäjän mukaan talvi 2020-2021 oli sääolosuhteiltaan melko perinteinen. Sääolosuhteiden vaihtelu on kuitenkin yksi talven tienhoidon suurimmista haasteista ja sääolosuhteiden ennakointi, alueiden tuntemus ja toimenpiteiden ajoitus ovat tärkeässä roolissa hoitourakoissa.

”Olemme panostaneet sääolosuhteiden ennakointiin, jotta osaamme tehdä oikeita toimenpiteitä. Viime talvena panostimme erityisesti pääteiden kunnossapitoon ja tehostimme suolausta. Lisäksi oli tärkeä varmistaa, että olimme ajoissa liikkeellä, eikä talvi päässyt yllättämään” kertoo Pahkakangas.

Lisäksi Ström korostaa teiden kunnon merkitystä myös talvihoidon laatua parantavana tekijänä. 

”Erityisesti sorateiden kuntoon on kiinnitetty huomiota, mikä lisää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä”, Ström toteaa.

 

Vaikka onnistuneita hoitourakoita nostettiin tutkimuksen perusteella esille ensimmäistä kertaa, ovat urakoitsijat kehittäneet toimintaansa jo vuosien ajan. Kristiinankaupungin urakassa työskennellyt Mikko Muukari on ollut aikaisemmin mukana talvihoidossa opintojensa ohessa, mutta kertoo huomanneensa selkeää kehitystä jo lyhyessä ajassa.

”Vaikka olen ollut mukana vasta parin vuoden ajan, on kehitystä ollut huomattavissa vuosittain. Pienillä vuosittaisilla parannuksilla tulokset kehittyvät tasaisesti myös pidemmällä aikavälillä. Olen selvästi saanut olla parhaiden opissa”, toteaa Muukari.

 

Aluevastaava Mikael Roiha ojentaa kunniakirjan yrittäjä Tapio Pahkakankaalle kakkukahvipöydän ääressä.

ELY-keskuksen aluevastaavat toimittivat huomionosoitukset urakoitsijoille kunniakirjojen ja kakkukahvien muodossa. Vetelin urakan osalta tilaisuudessa olivat läsnä muun muassa aluevastaava Mikael Roiha sekä yrittäjä Tapio Pahkakangas.

 

Urakoitsijoiden rooli tienhoidon onnistumisessa on suuri, mutta myös muut toimijat saavat kiitosta onnistuneesta talvesta. 

”Yhteistyö ELY-keskuksen aluevastaavan, urakoitsijan työntekijöiden sekä asiakkaiden kanssa on toiminut hyvin ja tehnyt työskentelystä helppoa. Tuloksetkin ovat parempia, kun työn tekeminen on mielekästä”, kiittelee YIT Suomen Kristiinankaupungin urakan Daniel Höglund.

 

ELY-keskus kiittää urakoitsijoita hyvästä työstä ja onnittelee huomionosoituksesta! 


Lue lisää

Yhteenveto talven tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen tuloksista (vayla.fi)

Lue lisää urakoitsijoiden palkitsemisesta (vayla.fi)