Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Metsämaisemassa mäntyjä ja lampi.

 

Kunnille myönnettiin tukea kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi – konkreettinen ilmastotyö etenee

Kaikkineen 45 hankkeelle on myönnetty ympäristöministeriön avustusta, joilla kuntien ja alueiden on määrä vähentää kasvihuonepäästöjään. Kukin hanke sai avustusta enintään 70 000 euroa / 70 prosenttia hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista, ja rahaa jaetaan yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Avustushakemusten joukosta nousi erityisesti esille kolme hanketeemaa: kuntien ilmastojohtaminen, kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyö sekä energiatehokkuus. 

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Miia Bergerin mukaan ilahduttavaa oli, että hakemuksia tuli sellaisiltakin kunnilta, jotka eivät aiemmin niinkään ole profiloituneet ilmastotyössä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen puolestaan muistuttaa, että ilmastoratkaisuista on kunnille päästövähennysten lisäksi myös taloudellista hyötyä ja ne lisäävät kunnan elinvoimaa sekä kuntalaisten hyvinvointia.

Lue lisää: