Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Maaseutuyritysten elpymisvarojen haku on käynnissä (Satakunta)

 

Maaseudun mikro- ja pienyritysten elpymisvarojen haku avautui. Tukea on haettavissa omistajavaihdoksiin sekä investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Elpymisrahoitus on haettavissa vuosina 2021–2022.


 

Nyt on aika panostaa uusiutuvaan energiaan

​​​​
Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista. 

Neuvontaa yrityksen omistajanvaihdoksen tueksi

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto.

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa.  Löydät lisätietojaelpymisvaroista osoitteesta www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus.

Päätöksen rahoituksesta tekee alueen ELY-keskus. ELY-keskuksesta saa myös lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta.

 

Satakunnan ELY-keskuksen yritysasiantuntijat

Jari Hankaankorpi
jari.hankaankorpi@ely-keskus.fi
+358 295 022 037

Ari Nummelin
ari.nummelin@ely-keskus.fi
+358 295 022 071