Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskuksen tehtävänä on tuoda esiin hankkeiden mahdollisia ympäristövaikutuksia  –  KHO päättää Näsijärven saaritäytöstä

Mediassa on esitetty kritiikkiä Pirkanmaan ELY-keskusta kohtaan (AL ja Tamperelainen 3.11.2021). Tampereella on suunniteltu tekosaaren rakentamista Näsijärveen ja tämä lupaprosessi on kesken.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käsittelee tällä hetkellä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n asiasta tekemää valitusta.

KHO pyysi ELY-keskukselta Ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valitukseen liittyen lausuntoa. Annoimme lausunnon, mutta toimme esiin, ettei ELY-keskuksella ole asiantuntemusta ottaa tyhjentävästi kantaa Näsijärven pohjan kantavuuteen. ELY-keskus kuitenkin tarkasteli Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n valituksessaan esiin tuomaa pohjatutkimusdataa ja teki siitä huomioita. ELY-keskuksen käyttämä aineisto oli vaillinaista ja toimme tämän selvästi esiin täydentävässä lausunnossa KHO:lle ja annoimme asian tiedoksi myös Tampereen kaupungille.

ELY-keskuksen tehtävänä on tuoda esiin mahdollisia ympäristövaikutuksia hankkeiden valmistelussa sekä arvioida selvitysten riittävyyttä. Näin on toimittu myös Näsisaaren hankkeen eri vaiheissa. Näsisaaren tapauksessa on lausuttu mm. hankkeen vaikutuksista pohja- ja pintavesiin. Tällä hetkellä Näsisaaren lupaprosessi on kesken ja KHO tekee siitä aikanaan päätöksensä.