Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yritysten kehittämispalvelut tehostetusti yritysten tukena poikkeustilanteessa (Pirkanmaa)

Yritysten kehittämispalvelujen Analyysi ja Konsultointi soveltuvat monenlaisiin yrityksen tilanteisiin, myös poikkeustilanteessa. Nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen soveltuu erityisesti kasvun ja uudistamisen sekä tuottavuuden ja talouden teemojen konsultointi. Kasvun ja uudistamisen konsultointi sopii yrityksille, jotka ovat murros- tai muutostilanteessa ja tarvitsevat apua toimintasuunnitelman laatimiseen. Tuottavuuden ja talouden konsultoinnista yritys saa apua talouden suunnitteluun.

Palvelu räätälöidään yrityksen tarpeeseen. Yritysten kehittämispalveluja käyttämällä pk-yritys saa avukseen kokeneen ja ammattitaitoisen liikkeenjohdon konsultin. ELY-keskuksesta auttaa asiantuntijan valinnassa.

Analyysi-palvelussa käydään läpi yrityksen nykytilanne ja laaditaan yritykselle kehittämissuunnitelma. Palvelun kesto on 1-2 päivää. Palvelu soveltuu tilanteeseen, jossa on tarve tehdä yritykselle nopeasti tilannekatsaus ja kehittämissuunnitelma. Analyysipalvelua voi käyttää lyhyemmän aikavälin tarkasteluun ja selviytymissuunnitelman tekoon.

Konsultointi-palvelussa kehitetään yritystä tavallisesti 2-5 päivän ajan ja laaditaan Analyysi-palvelua syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunnitelma. Konsultointi soveltuu esim. talouden suunnitteluun, tuotannon ja prosessien kehittämiseen tai markkinointistrategian uudistamiseen. Yhteensä konsultointipäiviä voidaan myöntää yritykselle 15 päivää kolmessa vuodessa. Konsultointipalvelua voi käyttää mm. kansainvälistymisstrategian laatimiseen, omistusjärjestelyjen suunnitteluun, liiketoiminnan digitalisoimiseen tai IPR-selvityksiin.

Koronavirusepidemian vuoksi molemmat palvelut maksavat yritykselle tilapäisesti vain 30 euroa/päivä.

Yritysten kehittämispalveluja voivat käyttää kaikki toimintansa vakiinnuttaneet pk-yritykset, joilla on ennen koronavirustilannetta ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Toimiala- tai yhtiömuotorajauksia ei ole, ja palveluita voidaan myöntää myös yksityisille elinkeinonharjoittajille.

Palveluja haetaan ELY-keskuksesta sähköisesti. Lomakkeella kuvataan lyhyesti yrityksen perustiedot ja kehittämistarve. Hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti.

Analyysi- ja Konsultointi-palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Palvelu ei sovellu yrityksen perustamiseen, markkinointimateriaalin tai www-sivujen suunnitteluun tai verkkokaupan rakentamiseen tai hakemusten laatimiseen.

Yritysten kehittämispalvelut eivät ole rahoituksellista kriisitukea, vaan kyseessä on ELY-keskuksen normaali palvelutuote, johon on tehty väliaikaisia muutoksia.

Lue lisää ja ota yhteyttä: yritystenkehittamispalvelut.fi

Tietoa koronarahoituksesta Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilla