Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yli 800 yrittäjää saanut apua koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisista tuista

ELY-keskukset ovat myöntäneet maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisia tukia kesän aikana yhteensä noin 7 miljoonaa euroa, joka on vajaa neljännes tukeen varatuista varoista. Rahoitusta on siis yhä jäljellä ja sitä voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka.

Tuki on tarkoitettu koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin. Väliaikaisia tukia voivat hakea maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoittavat yrittäjät, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset sekä erikoistuneet alkutuotannon alan yritykset. Yrityksen taloudellisten vaikeuksien tulee johtua koronaviruspandemiasta.

Väliaikaiset tuet tulivat haettavaksi toukokuun puolivälissä. ELY-keskukset ovat tähän mennessä saaneet yli 1300 hakemusta ja myöntäneet tuen yli 800 yrittäjälle. Noin viidesosa hakemuksista on hylätty. Hylkäykseen on usein johtanut se, että tukikelpoiset kustannukset eivät ole riittäneet vähimmäistukeen tai harjoitetun toiminnan osuus koko maatilakokonaisuuden liikevaihdosta on ollut vähäinen.

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikainen tuki

  • Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätökset tuen myöntämisestä tekevät ELY-keskukset.
  • Tukea voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin.
  • Tukea voi saada 5000 – 10 000 euroa.

Lisätietoja yrittäjälle: