Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vesistökunnostusten vaikutukset näkyvät – vedenlaatu paranee ja virtavesien kalasto elpyy (Pohjois-Savo)

Pohjoissavolaiset vesistökunnostajat kokoontuivat ja verkostoituivat Kunnostajien kohtauspaikalla. Etäyhteyksin järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 81 henkilöä. Keskustelu tilaisuudessa oli vilkasta. Tilaisuuden lopputulemana on kunnostajien puheenvuorojen otsikko: Vedet kuntoon tekemällä - odottelun aika on ohi. Tilaisuuteen osallistuneet toivoivat jatkoa vesistökunnostuksia koskeville teemallisille tilaisuuksille. Positiivisen palautteen innoittamana seuraava vesistökunnostuksia koskeva tilaisuus järjestetään helmi-maaliskuussa 2021. 

Pohjois-Savon ELY-keskus järjesti 9.11.2020 kaikille vesistökunnostuksesta kiinnostuneille Kunnostajien kohtauspaikka -tilaisuuden. Tilaisuudessa kuultiin Juankosken Ruislammen vesiensuojeluyhdistyksen perustamisesta, onnistuneista kunnostushankkeista Kaavin Rauvanjoella ja Maaningan Valkeisella sekä Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen ja WWF:n virtavesien kunnostushankkeista. Tammikuussa 2020 kuuden osakaskunnan muodostaman Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan puheenjohtaja esitteli osakaskunnan toiminnan kulmakivet, joista yksi on vesistön huolto. Kunta vesistökunnostajana ja vesistökunnostusten kumppanina -otsikon alla puhuivat Iisalmen kaupungin kaupungininsinööri, Kuopion kaupungin vesialueiden hoitaja, Lapinlahden kunnan ympäristösihteeri ja Rautalammin kunnan hallintojohtaja. 

Vesistökunnostuksiin on parhaillaan haettavana valtionavustusta; vesienhoitoon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten hakuaika päättyy 30.11.2020. Lisätietoa avustuksista on ELY-keskuksen internetsivuilla

Miten tehostaisimme vesistöjemme kunnostusta Pohjois-Savossa? 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella toteutettava alueellisten vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanke teetti keväällä VAIKUTA VESIIN! -kyselyn. Kyselyn vastauksissa välittyy kiinnostus, innostus ja myös odotukset vesistökunnostuksiin koko maakunnan alueella. Vastaajien joukosta löydettiin myös uusia kumppanuuksia, mikä oli kyselyn tavoitteena. Kunnostajien kohtauspaikka -tilaisuudessa syntyi uusia kumppanuuksia ja tietoisuus Pohjois-Savossa toteutetuista hankkeista ja niiden vaikutuksesta lisääntyi.   

Yhteyshenkilöt 

Vesienhoidon asiantuntija Arja Saarelainen, puh. 0295 016 201, arja.saarelainen(at)ely-keskus.fi